będzie sp złych szpitali co to znaczy

Co to jest Będzie spis złych szpitali. Czym jest czytanie projektu ustawy dotyczącej praw pacjenta.

Czy przydatne?

Będzie spis złych szpitali definicja

Co to oznacza: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej praw pacjenta. To jest projekt poselski, jednakże został przygotowany poprzez Ministerstwo Zdrowia.Nowe uprawnieniaProjekt ustawy o prawach pacjenta ustala w jednym akcie prawnym wszystkie regulaminy dotyczące przestrzegania praw pacjenta zawarte w kilkudziesięciu różnych ustawach. Ponadto zakłada powołanie nowej instytucji Rzecznika Praw Pacjenta. Miałby on być jednostką niezależną, jednakże działającą przy Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik mógłby kierować kwestie do sądu i być stroną w postępowaniu. Jego powołanie ma wzmocnić pozycję pacjenta, który dochodzi swoich praw.Stowarzyszenie Pacjentów Primus Non Nocere zgłosiło sporo poprawek, które mają jeszcze bardziej wzmocnić jego rolę w systemie lecznictwa. Poprawki te poparło Ministerstwo Zdrowia.główna dotyczy uprawnień rzecznika praw pacjenta do podejmowania działania w razie strajkującego personelu medycznego naruszającego prawa pacjenta. Będzie mógł je podejmować w wypadku, gdy sąd orzeknie, iż protest został zorganizowany w sposób niezgodny z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rzecznik ma być także zobowiązany do określania, na podstawie skarg zgłoszonych poprzez pacjentów, tak zwany mapy zagrożeń. Znajdą się na niej te placówki służby zdrowia, gdzie przeważnie dochodzi do błędów lekarskich.Rzecznik kontrowersyjnyOpinie dotyczące powołania nowej instytucji reprezentującej interesy pacjentów są bardzo podzielone. Przeciwnicy jej powoływania argumentują, iż aktualnie działają rzecznicy praw pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest również Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia i rzecznik praw obywatelskich. Wszyscy otrzymują sporo skarg od pacjentów.wg Bolesława Piechy, byłego wiceministra zdrowia, a aktualnie posła PiS, organizacja rzecznika praw pacjenta jest kompletnie wpisana w działania rzecznika praw obywatelskich. Poseł zwraca jednak uwagę, iż jest jeden wyjątek: uprawnienia, których nie ma RPO.- Z pewnością będzie się toczył spór konstytucyjny, czy rzecznik praw pacjenta ma być instancją ostateczną i nie będzie w ogóle możliwości odwołania się od jego decyzji - zaznacza poseł PiS.W biurze rzecznika ma pracować 100 osób, a jego zorganizowanie w 2009 roku ma kosztować budżet 10 mln zł. Resort zdrowia zakłada, iż funkcję tę przejmie działające przy Ministerstwie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Zatrudnia ono ok. 30 o sób, co kosztuje rocznie ok. 1,9 mln zł.Przeciwnikiem powołania nowej instytucji jest także rzecznik praw obywatelskich.- Określone w projekcie ustawy zadania już są wykonywane poprzez aktualnie działających rzeczników - oświadczył Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, w marcu w trakcie tak zwany białego szczytu.Dodatkowe prawaProjekt ustawy przewiduje także przyznanie pacjentom nowych praw. Jednym z nich jest sposobność domagania się zwołania dodatkowego konsylium lekarskiego w wypadku, gdy pacjent nie zgadza się z opinią lekarza kierującego. Doktor może się jednak na to nie zgodzić, jeśli uzna, iż żądanie pacjenta jest bezzasadne. Zdaniem specjalistów, może to kompletnie uniemożliwić chorym korzystanie z przyznanego im prawa.- Ustawa nie precyzuje, w jakich sytuacjach doktor może odmówić zwołania konsylium czy zasięgnięcia opinii innego lekarza. Medycy będą mogli nie zgadzać się na to praktycznie w każdym przypadku - uważa Tomasz Gelert, dyrektor zespołu do spraw ochrony zdrowia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.Projekt ustawy nie tylko nie ustala, w jakich przypadkach doktor może odmówić zasięgnięcia opinii innego specjalisty albo zwołania konsylium, lecz także nie precyzuje, kiedy pacjent może domagać się takiego działania ze strony specjalisty.SZERSZA PERSPEKTYWA - PRAWA PACJENTA W UEKażde kraj UE we własnym zakresie określa regulacje prawne dotyczące praw pacjenta. Np., w Niemczech nie ma jednolitego aktu prawnego regulującego tę kwestię. Z kolei w Wielkiej Brytanii takim aktem jest karta praw pacjenta, która została opracowana poprzez rząd. Ochrona praw pacjenta jest wspomagana poprzez działania różnego rodzaju organizacji socjalnych (stowarzyszenia pacjentów)

Czym jest Będzie spis złych szpitali znaczenie w Słownik na B .