wpu rejestru dietetyk udzieli co to znaczy

Co to jest Bez wpisu do rejestru dietetyk nie udzieli porady. Czym jest medycznych ureguluje nowa.

Czy przydatne?

Bez wpisu do rejestru dietetyk nie udzieli porady definicja

Co to oznacza: Od przyszłego roku warunki wykonywania 23 zawodów medycznych ureguluje nowa ustawa. Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji socjalnych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.Nowe regulaminy dotyczą między innymi masażystów, asystentek stomatologicznych, dietetyków, fizjoterapeutów, logopedów, opiekunów dziecięcych i medycznych, protetyków słuchu i optyków okularowych. Wedle danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w państwie jest powyżej 103 tys. osób wykonujących zawody, których ma dotyczyć nowa ustawa.Jak podkreśla resort zdrowia, kluczowym celem ustawy jest precyzyjne uregulowanie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodów medycznych.- Aktualnie zdarza się, iż w systemie ochrony zdrowia pracują osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia do zawodu - mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.regularnie na przykład rady dietetyczne czy masaże są realizowane poprzez osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień zawodowych, ale tylko ukończone kursy szkoleniowe.- Brak odpowiednich regulacji, które precyzyjnie określają warunki wykonywania zawodu, skutkuje zbyt daleko idącą swobodę w dostępie do nich - podkreśla Marek Rajkiewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapii.Zdaniem jednak wielu psychoterapeutów, projekt ustawy zbyt restrykcyjnie ogranicza prawo do wykonywania ich zawodu. Proponuje się w nim, by psychoterapeutą mógł być tylko doktor albo mgr psychologii, którzy odbył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Aktualnie zawód ten jest także realizowany poprzez osoby, które mają wyższe wykształcenie z zakresu na przykład socjologii czy pedagogiki. W opinii psychoterapeutów wprowadzenie nowych regulaminów może wywołać ograniczenie w dostępie do udzielanych poprzez nich usług.prócz posiadania odpowiedniego wykształcenia mechanizmem, który pozwoli na zweryfikowanie dostępu do jednego z 23 zawodów medycznych, będzie wymóg uzyskiwania wpisu do rejestru osób uprawnionych do ich wykonywania. Jego brak spowoduje, iż zatrudniający nie będzie mógł zatrudnić masażysty, logopedy czy dietetyka. Za uzyskanie wpisu trzeba będzie zapłacić 50 zł. W projekcie ustawy proponuje się, tak aby osoby wykonujące zawód medyczny musiały uzyskać wpis w rejestrze maksymalnie do końca 2012 roku. Dlatego będą miały chwilę na uzupełnienie swoich kwalifikacji zawodowych.- W wcześniejszych projektach ustawy o niektórych zawodach medycznych brakowało takiego okresu - mówi Marek Rajkiewicz.PROJEKT USTAWY O ZAWODACH MEDYCZNYCHPLUSY:• ograniczenie dostępu do zawodów medycznych osób bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych• ciągłe podnoszenie zdolności zawodowych pracowników, których dotyczy ustawa• postęp małych spółek organizujących kursy szkoleniowe dla kadr medycznychMINUSY:• wykluczenie z zawodu osób, które nie będą posiadały odpowiednich kwalifikacji, a wykonują go od wielu lat• ograniczenia w dostępie do usług realizowanych poprzez psychoterapeutów• dodatkowe wydatki dla budżetu państwa

Czym jest Bez wpisu do rejestru znaczenie w Słownik na B .