budżet wyda więcej ochronę co to znaczy

Co to jest Budżet wyda więcej na ochronę zdrowia. Czym jest lecznictwa powyżej 60,2 mld zł. Z tego.

Czy przydatne?

Budżet wyda więcej na ochronę zdrowia definicja

Co to oznacza: Wprzyszłym roku budżet i NFZ przeznaczą na mechanizm lecznictwa powyżej 60,2 mld zł. Z tego 50,2 mld zł będzie pochodzić z Funduszu. Budżet państwa przeznaczy z kolei na ten cel powyżej 9,9 mld zł (przy uwzględnieniu powyżej 3,3 mld zł, przekazywanych do KRUS na pokrycie wydatków składki zdrowotnej opłacanej poprzez budżet za rolników).Budżet odpowiada między innymi za finansowanie kosztów związanych z udzielaniem świadczeń wysokospecjalistycznych (przeszczepy), realizacje programów polityki zdrowotnej, mechanizm ratownictwa medycznego i pokrywanie wydatków leczenia osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na te cele łącznie zostanie przekazane 6,6 mld zł.W 2009 roku budżet państwa wyda mniej na wykonywanie przeszczepów. W tym roku będzie to 397,4 mln zł, a w 2009 roku o 10 mln zł mniej. Więcej pieniędzy trafi z kolei do zespołów ratownictwa medycznego (karetki pogotowia). To rezultat negocjacji, jakie resort zdrowia prowadził z przedstawicielami ratowników medycznych. W zamian za dodatkowe 400 mln zł na sfinansowanie ich działania związkowcy wycofali się z zapowiedzi ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Dlatego w 2009 roku budżet przeznaczy na pokrycie wydatków funkcjonowania zespołów wyjazdowych 1,7 mld zł (w tym roku było to 1,3 mld zł).mało więcej, niż w tym roku, budżet przeznaczy z kolei na pokrycie wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie są ubezpieczone w NFZ. Od przyszłego roku budżet zapłaci także składki zdrowotne za osoby niepracujące bez prawa do zasiłku będące członkami rodzin osób ubezpieczonych. Dotychczas były one zwolnione z obowiązku ubezpieczenia, ponieważ automatycznie zyskiwały status członka rodziny osoby ubezpieczonej. Na ten cel budżet wyda prawie 1,2 mld zł.Projekt ustawy budżetowej nie przewiduje dodatkowych środków na podwyżki dla młodych lekarzy (stażystów i rezydentów). Zmieni się z kolei źródło finansowania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Dotychczas ich wydatki były pokrywane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Od przyszłego roku środki te mają pochodzić z Funduszu Pracy

Czym jest Budżet wyda więcej na ochronę znaczenie w Słownik na B .