drogie zdrowie polskiego co to znaczy

Co to jest Drogie zdrowie polskiego europosła. Czym jest uposażenie wypłacane poprzez Parlament.

Czy przydatne?

Drogie zdrowie polskiego europosła definicja

Co to oznacza: Wszyscy polscy eurodeputowani postanowili otrzymywać uposażenie wypłacane poprzez Parlament Europejski. Wynosi ono 7665 euro brutto. Po 30 dniach od rozpoczęcia pracy w UE tracą jednak polskie ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nadal chcą zachować prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, muszą ubezpieczyć się dobrowolnie. Składka zależy od deklarowanego dochodu, lecz nie może być niższa niż 294,03 zł. Stanowi to 9 procent średniego wynagrodzenia w gospodarce.Fundusz nie ma możliwości sprawdzenia prawdziwości deklaracji o dochodach osób, które zawierają z nim umowy na ubezpieczenie dobrowolne.– Europarlamentarzysta raczej jednak nie zadeklaruje niższego dochodu niż rzeczywiście uzyskiwany – mówi dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Zbigniewa Nowodworska. Dlatego składka europosła na zdrowie jest wysoka.Trudne decyzjeEuroparlamentarzysta z PiS Tadeusz Cymański przyznaje, iż jeszcze nie podjął decyzji, czy skorzysta z dobrowolnego ubezpieczenia w Polsce. W państwie ma sporą rodzinę na utrzymaniu – pięcioro dzieci i żonę nieosiągającą żadnego dochodu. Do chwili obecnej byli ubezpieczeni z tytułu opłacania składek pochodzących z uposażenia męża i ojca – posła na Sejm. Aktualnie jednak przypadek się wymieniła i już wkrótce wygaśnie ich prawo do bezpłatnych świadczeń na mocy ustawy zdrowotnej. Prawo takie ubezpieczony zachowuje jedynie poprzez 30 dni po ustaniu okresu składkowego.– Czekam na przedstawienie poprzez Parlament Europejski propozycji dodatkowego ubezpieczenia. Porównam stawki i wtedy podejmę decyzję – mówi Tadeusz Cymański.Jak wyjaśnia, eurodeputowany jest częściowo ubezpieczony poprzez Parlament Europejski. Ubezpieczenie pokrywa 2/3 kosztów na leczenie poniesionych poprzez posła czy członków jego najbliższej rodziny. Kapitał zwracane są po wykonaniu usługi medycznej, a więc po przedstawieniu faktury wystawionej poprzez danego świadczeniodawcę.– Tj. oczywiście ograniczone rozmaitymi warunkami i nie za wszystkie procedury otrzymam zwrot części wydatków. Wykluczone są np. operacje kosmetyczne. Ponadto na wybrane planowane procedury muszę mieć uprzednio zgodę tutejszego biegłego – zaznacza europoseł

Czym jest Drogie zdrowie polskiego znaczenie w Słownik na D .