więcej funduszy lepiej co to znaczy

Co to jest Im więcej funduszy, tym lepiej dla pacjenta. Czym jest dodatkowych ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Im więcej funduszy, tym lepiej dla pacjenta definicja

Co to oznacza: Od przyszłego roku ma zostać wprowadzony mechanizm dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Wedle projektem ustawy w tej sprawie, pacjenci będą mieli w dalszym ciągu wymóg opłacania składki zdrowotnej do NFZ, lecz będą mogli także wykupić dodatkowe polisy zdrowotne.O tym, jakie przywileje zyska posiadacz takiego ubezpieczenia, zadecyduje rodzaj polisy, jaki zostanie poprzez niego wykupiony. Zdaniem przedstawicieli spółek ubezpieczeniowych wprowadzenie mechanizmu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych jest konieczne. Problem jednak bazuje na tym, iż mimo wstępnych zapowiedzi rządu, iż projekt ustawy w tej sprawie będzie uchwalony poprzez posłów jeszcze w tym roku, prace nad nim zostały wstrzymane. Nie ma gdyż tak zwany koszyka świadczeń gwarantowanych, a więc wykazu tych procedur, za finansowanie których będzie odpowiadać fundusz.by mechanizm dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych naprawdę rozpoczął funkcjonować, konieczna jest decentralizacja NFZ, a więc aktualnie jedynego płatnika, który pokrywa wydatki świadczeń zdrowotnych dla większości placówek medycznych. Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapowiedziała, iż jeszcze w tym roku będzie gotowy projekt ustawy w tej sprawie. Decentralizacja funduszu będzie przebiegała etapowo. Do 2010 roku ma powstać sześć regionalnych funduszy zdrowia. Będą one od siebie niezależne. Każdy z nich będzie prowadził odrębną politykę finansową.Pacjent będzie mógł dobrowolnie wybrać fundusz, do którego chce, tak aby była przekazywana jego składka zdrowotna. Fundusze z kolei nie będą miały prawa odmówić przyjęcia konkretnej osoby, na przykład z racji na jej wiek czy stan zdrowia. Zyskają jednak prawo konkurowania o potencjalnych klientów, na przykład finansując dodatkowe świadczenia, chociażby z zakresu opieki profilaktycznej. Zdaniem specjalistów, dyskusyjne jest, na ile ta konkurencja pomiędzy funduszami będzie prawdziwa, skoro w dalszym ciągu będą one posiadać tego samego właściciela.Podział NFZ ma pośrodku kilku lat wprowadzić także na rynek usług medycznych prywatnych płatników. To z kolei znaczy, iż pacjent docelowo mógłby przekazywać składkę na obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne do prywatnego funduszu.jeśli projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, który już jest w Sejmie, zostanie uchwalony, to od 2009 roku każdy będzie mógł wykupić polisę, dzięki której nie będzie czekać wielu miesięcy w szpitalnych kolejkach. ..by zyskać taką sposobność, pacjent będzie musiał wykupić tak zwany ubezpieczenie suplementarne.Jak podkreślają przedstawiciele spółek ubezpieczeniowych, dzięki takiej polisie pacjent będzie mógł decydować o dostępności i jakości oferowanej mu opieki zdrowotnej. Trudno jest aktualnie szacować, jakie będzie zainteresowanie tego typu ofertą. Po pierwsze, będą one gwarantować dostęp do świadczeń tak zwany gwarantowanych, a więc opłacanych poprzez NFZ. Pacjent zyska więc dostęp do świadczeń i tak opłacanych poprzez NFZ, lecz będzie miał wpływ na termin ich wykonania, a również prawo do dodatkowej opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej.DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEPolisa dla najbogatszych• dostęp do świadczeń gwarantowanych ( na przykład operacje, badania diagnostyczne)• sposobność ominięcia szpitalnej kolejki• gwarancja pobytu ( na przykład w pokoju jednoosobowym z łazienką i telewizorem• prowadzenie szpitalnego leczenia poprzez wybranego lekarza• dodatkowa opieka pielęgniarskaTańsze ubezpieczenie• pokrycie wydatków świadczeń tylko częściowo refundowanych poprzez NFZ i w 100 procent odpłatnych dla pacjentów• brak możliwości ominięcia kolejki• brak lepszego standardu pobytu w szpitaluOsoby mniej zamożne także będą mogły się dodatkowo ubezpieczyć i wykupić tak zwany ubezpieczenie komplementarne. Jednak posiadanie takiej polisy nie przyśpieszy terminu operacji ani nie zapewni pobytu w szpitalu w lepszych warunkach. Wykupienie takiego ubezpieczenia będzie gwarantować równy dostęp do świadczeń medycznych, lecz w zamian pacjent zyska prawo do pokrycia wydatków tych procedur, które nie będą finansowane ze środków publicznych albo które tylko częściowo będą refundowane poprzez NFZ.3,5 mld zł rocznie ma wpłynąć do publicznego mechanizmu lecznictwa z wykupionych dodatkowych polis zdrowotnychOPINIEDOROTA FALdyrektor departamentu ubezpieczeń zdrowotnych w Generali ŻyciePropozycje przedstawione w projekcie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach wymagają znacznego dopracowania. Proponowane rozwiązania nie wnoszą sporo nowego do istniejącego mechanizmu, gdyż już dziś zarówno ubezpieczyciele jak i tak zwany spółki abonamentowe sprzedają ubezpieczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem zarówno świadczenia gwarantowane, jak i nieopłacane poprzez fundusz. W Polsce potrzebne są ubezpieczenia zdrowotne, zarówno prywatne, jak i publiczne. Jednak ustawa w tej sprawie powinna wnosić wartość dodaną, która umożliwi korzystanie z tych ubezpieczeń znaczącej ekipie socjalnej.STANISŁAW BORKOWSKIprzewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby UbezpieczeńCzłonkowie sejmowej Komisji Zdrowia z Platformy Obywatelskiej twierdzą, iż wstrzymanie pracy podkomisji nad tym projektem nie wpłynie na termin wejścia w życie mechanizmu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Ja mam jednak wątpliwości, które są powiązane z przygotowywanym poprzez rząd tak zwany koszykiem gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Od tego, jakie świadczenia zdrowotne w nim się znajdą i będą finansowane poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie zależało powodzenie reformy mechanizmu ochrony zdrowia w takim modelu, jaki proponuje PO. Im więcej świadczeń będzie opłacanych poprzez NFZ, tym niższe będzie zainteresowanie dodatkowymi ubezpieczeniami

Czym jest Im więcej funduszy, tym znaczenie w Słownik na I .