koszty będą stanowiły co to znaczy

Co to jest Koszty będą stanowiły podstawę ustalania cen świadczeń. Czym jest ewidencję wydatków w.

Czy przydatne?

Koszty będą stanowiły podstawę ustalania cen świadczeń zdrowotnych definicja

Co to oznacza: Zakłady opieki zdrowotnej będą stosowały ujednoliconą ewidencję wydatków w księgach rachunkowych i metodologię ich liczenia. Takie zmiany zakłada projektowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracowana poprzez resort zdrowia.prof. Gertruda Świderska, kierownik Katedr Rachunkowości Menedżerskiej SGH, tłumaczy, iż dostarczone poprzez świadczeniodawców wiadomości o kosztach będą gromadzone poprzez jednostkę podległą ministrowi zdrowia, właściwą w dziedzinie mechanizmów informacyjnych ochrony zdrowia.Podobne rozwiązania są przyjęte w państwach UE. W Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii, Francji, Holandii, Węgrzech, Niemczech i Hiszpanii służący albo wdrażany jest mechanizm wyceny usług medycznych na podstawie kalkulacji ponoszonych wydatków. Jednostką podlegającą wycenie świadczeń, wedle tą zasadą, są ekipy diagnostyczne (z angielskiego: Diagnosis Related Groups), a więc jednostki diagnostyczne o podobnej charakterystyce wydatków i podobnym podejściu diagnostyczno-leczniczym.- W Wielkiej Brytanii taryfa dla każdej ekipy diagnostycznej jest ustalana centralnie poprzez Ministerstwo Zdrowia najpierw każdego roku rozliczeniowego - podkreśla Gertruda Świderska. Dodaje, iż wycena dzieje się na podstawie retrospektywnych wydatków referencyjnych, które są obliczane na postawie średnich wydatków wszystkich szpitali publicznych w Anglii.również w Holandii, Niemczech, Danii, Włoszech, Francji, Hiszpanii określa się taryfy na podstawie gromadzonych wydatków od wszystkich albo wybranych szpitali.wg Gertrudy Świderskiej ujednolicona metodologia kalkulacji wydatków świadczeniodawców da sposobność porównania wydatków tych samych świadczeń zdrowotnych udzielanych poprzez różne zakłady. Świadczeniodawcy będę przekazywać sprawozdania dotyczące wydatków świadczeń opieki zdrowotnej ministrowi zdrowia. Z kolei szef resortu przekaże NFZ wiadomości w sposób uniemożliwiający identyfikację świadczeniodawców

Czym jest Koszty będą stanowiły znaczenie w Słownik na K .