koszyk gwarantowanych co to znaczy

Co to jest Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych nie zmieni. Czym jest koszykowej. Główna z.

Czy przydatne?

Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych nie zmieni sytuacji pacjentów i szpitali definicja

Co to oznacza: Posłowie przyjęli poprawki Senatu do tak zwany ustawy koszykowej. Główna z nich zawiera zapis, wedle którym minister zdrowia określi poziom finansowania ze środków publicznych i warunki realizacji świadczeń z zakresu: opieki długoterminowej, stomatologii, lecznictwa uzdrowiskowego i wyrobów medycznych. Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, przekonuje, iż tylko w takich zakresach minister zdrowia będzie miał ustawową delegację do określania poziomu finansowania ze środków publicznych i współpłacenia poprzez pacjentów.– Nie wprowadzamy w tej ustawie możliwości współpłacenia za aktualnie bezpłatne świadczenia – przekonuje Jakub Szulc.Nie zgadza się z tym Marek Balicki, poseł klubu Lewica i Demokraci.– Została wprowadzona systemowa zmiana powszechna, wedle którą są świadczenia bez dopłaty i z dopłatą pacjenta. Utrzymanie całkowitej bezpłatności w szczególności w lecznictwie ambulatoryjnym nie jest racjonalne. Współpłacenie powinno jednak bazować na niewielkich opłatach ryczałtowych, a nie jak proponuje minister zdrowia, na opłatach fiskalnych – twierdzi Marek Balicki.Ustawa koszykowa ustala kryteria, które będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu świadczeń gwarantowanych, częściowo albo kompletnie finansowanych ze środków publicznych.Zdaniem Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który jest zwolennikiem współpłacenia pacjentów, kryteria kwalifikowania świadczeń są rozsądne. Ma się tym zajmować Agencja Oceny Technologii Medycznych, a jej decyzje konsultować prezes NFZ i Porada Konsultacyjna.– Na końcu tej drogi pojawia się jednak minister zdrowia, który zrobi, co zechce. Stosunkowo dokładne kryteria kwalifikacji nie będą się liczyć, ponieważ i tak będzie to decyzja polityczna – uważa Krzysztof Bukiel.W opinii środowiska ubezpieczeniowego ustawa koszykowa utrwala status quo.– Nie tworzy możliwości dynamicznego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych. Ani w formie ubezpieczeń dodatkowych uzupełniających ograniczoną płatność ze środków publicznych, ani w formie ubezpieczeń równoległych, gdy po raz drugi płacimy za to samo, co teoretycznie dostępne jest w systemie publicznym – uważa Paweł Kalbarczyk z Polskiej Izby Ubezpieczeń.Minister zdrowia wedle ustawą koszykową przygotuje wykazy świadczeń gwarantowanych w formie rozporządzeń. Zdaniem krytyków tego rozwiązania ono jest niezgodne z art. 62 konstytucji, który stanowi, iż zakres świadczeń powinien zostać określony ustawowo.Jednak Adam Kozierkiewicz podkreśla, iż ustawa musiałaby liczyć wtedy kilka tys. stron. Jakub Szulc powołuje się z kolei na wyrok Trybunału Konsytucyjnego z 2004 roku, który stwierdził, iż w ustawie powinien być zawarty czytelny, jednoznaczny sposób dochodzenia do koszyka.– To własnie zrobiliśmy – mówi Jakub Szulc.Ustawa koszykowa trafi teraz do prezydenta.Jakub Szulc zapewnia, iż prace nad projektami rozporządzeń są zaawansowane. Resort ujawni je po wejściu w życie ustawy

Czym jest Koszyk gwarantowanych znaczenie w Słownik na K .