koszyk świadczeń wejdzie co to znaczy

Co to jest Koszyk świadczeń wejdzie w życie w czerwcu 2009 r. Czym jest zdrowotnej, której.

Czy przydatne?

Koszyk świadczeń wejdzie w życie w czerwcu 2009 r. definicja

Co to oznacza: Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji tak zwany ustawy zdrowotnej, której kluczowym celem jest określenie metody tworzenia wykazu świadczeń finansowanych poprzez NFZ, jest to tak zwany koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Koszyk ten, prócz listy samych procedur, określi także poziom albo sposób ich finansowania. Na wykazie nie będą ujęte leki. Listy leków refundowanych będą tworzone odrębnie na dotychczasowych zasadach.Pierwszy koszyk w formie rozporządzenia zacznie obowiązywać już w połowie przyszłego roku. Minister zdrowia będzie mógł go nowelizować raz w roku. Ma to zagwarantować NFZ sposobność właściwego kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w nim umieszczonych. Jedynie w przypadkach podyktowanych bardzo istotnymi względami społecznymi minister zdrowia będzie mógł uzupełnić koszyk o dodatkowe świadczenia w innym czasie.lista świadczeń gwarantowanych będzie przygotowywany na podstawie rekomendacji i opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Ta z kolei będzie je opracowywać na podstawie opinii właściwych konsultantów krajowych, prezesa NFZ i stanowiska Porady Konsultacyjnej. Rekomendacje nie będą jednak wiążące dla ministra zdrowia przy ustalaniu wykazu świadczeń gwarantowanych. Ustawa ustala także zasady funkcjonowania samej Agencji. Będzie miała sposobność pobierania opłat od wnioskodawców ubiegających się o umieszczenie na przykład konkretnego leku na wykazie leków refundowanych. Min. zapłata za wykonana analizę będzie wynosić 60 tys. zł, a max. 150 tys. zł

Czym jest Koszyk świadczeń wejdzie w znaczenie w Słownik na K .