lekarz może zgodzić konsylium co to znaczy

Co to jest Lekarz może nie zgodzić się na konsylium. Czym jest rzeczniku praw pacjenta oczekuje w.

Czy przydatne?

Lekarz może nie zgodzić się na konsylium definicja

Co to oznacza: Projekt ustawy o indywidualnych prawach pacjenta i o rzeczniku praw pacjenta oczekuje w Sejmie na drugie czytanie, które ma odbyć się po zakończeniu wakacji. Jak twierdzi rząd, nadaje on pacjentom jeszcze jedno dodatkowe prawo. Wedle projektem, chory ma prawo żądać od lekarza odpowiadającego za jego leczenie zasięgnięcia opinii innego specjalisty albo zwołania konsylium lekarskiego. Doktor może się jednak na to nie zgodzić, jeśli uzna, iż żądanie pacjenta jest bezzasadne.Zdaniem specjalistów może to kompletnie uniemożliwić chorym korzystanie z przyznanego im prawa.- Ustawa nie precyzuje, w jakich sytuacjach doktor może odmówić zwołania konsylium czy zasięgnięcia opinii innego lekarza. Medycy będą mogli nie zgadzać się na to praktycznie w każdym przypadku - uważa Tomasz Gelert, dyrektor zespołu do spraw ochrony zdrowia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.Projekt ustawy nie tylko nie ustala, w jakich przypadkach doktor może odmówić zasięgnięcia opinii innego specjalisty albo zwołania konsylium, lecz także nie precyzuje, kiedy pacjent może domagać się takiego działania ze strony specjalisty.- Brak dokładnego sprecyzowania, w jakich przypadkach pacjent ma prawo żądać dodatkowych konsultacji innych ekspertów, może wywołać, iż chorzy nie będą wiedzieli, kiedy mogą z tego prawa używać - mówi Marcin Mikos z Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego. jeśli ustawa zostanie uchwalona, zacznie obowiązywać od 2008 roku. Niewykluczone jednak, iż zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.- Jeżeli wejdzie ona w życie, to rzecznik praw obywatelskich może nakazać ocenę jej regulaminów z konstytucją - twierdzi Tomasz Gelert

Czym jest Lekarz może nie zgodzić się znaczenie w Słownik na L .