zobowiązania wymagalne drugim co to znaczy

Co to jest MZ: zobowiązania wymagalne ZOZ-ów w drugim kwartale. Czym jest ów w porównaniu do.

Czy przydatne?

MZ: zobowiązania wymagalne ZOZ-ów w drugim kwartale - prawie 4,5 mld zł definicja

Co to oznacza: Zobowiązania wymagalne (których termin płatności minął) ZOZ-ów w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku nieznacznie zmalały.ZOZ-y utworzone poprzez jednostki centralne mają zadłużenia wymagalne w wysokości powyżej 1,5 mld zł, w tym powyżej 680 tys. zł z tytułu dostaw i usług. Z kolei zadłużenie ZOZ-ów, których podmiotem założycielskim są samorządy, wynosi powyżej 2,9 mld zł, w tym powyżej 1,7 mld zł z tytułu dostaw i usług.wedle rządowym programem oddłużenia, kraj przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych ZOZ-ów. Po wejściu w życie ustawy o ZOZ-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.), poprzez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.ZOZ-y otrzymają bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnychZOZ-y otrzymają również bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych. Ponadto kraj ma udzielać preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i umożliwiać występowanie o poręczenia do Krajowego Funduszu Poręczeń i funduszu poręczeń UE.Warunkiem uzyskania poręczenia będzie pozytywna opinia Agencji Rozwoju Przemysłu i wynegocjowanie z wierzycielem umorzenia całości albo części odsetek z zaciągniętego długu. Poręczenie będzie opiewało na sumę podwójnie większą od tej, którą wierzyciel umorzy wskutek ugody

Czym jest MZ: zobowiązania wymagalne znaczenie w Słownik na M .