nowy system rozliczania co to znaczy

Co to jest NFZ: nowy system rozliczania ze szpitalami wprowadzony bez. Czym jest dolegliwościami do.

Czy przydatne?

NFZ: nowy system rozliczania ze szpitalami wprowadzony bez przeszkód definicja

Co to oznacza: Mechanizm JGP przyporządkowuje pacjentów z wieloma dolegliwościami do grup, których leczenie wiąże się z jednolitymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym. Ekipy wyznacza się na podstawie rozpoznania procedur medycznych, jakie będą używane w leczeniu i wieku pacjenta i czasu pobytu w szpitalu. ekipy ustala się dla minimum 300 przypadków pośrodku roku i/albo wartości świadczeń ponad 1,5 mln zł. Każda z grup została zdefiniowana poprzez zestaw szczególnych kodów. Wg szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia średnia wartość punktu rozliczeniowego w nowym systemie wynosić będzie 48 zł.Nowe zasady rozliczania szpitali z NFZ obowiązują od 1 lipca. Jak poinformował Paszkiewicz, przewarzająca część województw skończyła już uzgodnienia ze szpitalami i nie wszystkie placówki podpisały kontrakty na drugie półrocze. wg prezesa NFZ kluczowe problemy, jakie mogą wystąpić z wprowadzaniem nowego mechanizmu to błędy w kodowaniu procedur poprzez świadczeniodawców i kłopoty z systemami informatycznymi. Gdyż NFZ nie dostarcza szpitalom oprogramowania, muszą je kupić od spółek komercyjnych, przez wzgląd na czym istnieje obawa, iż nie będą współdziałać z systemem informatycznym funduszu. poprzez pierwsze trzy miesiące po wprowadzeniu mechanizmu JGP będzie obowiązywać moment przejściowy - w przypadku kłopotów dyrektorzy placówek będą mogli wykorzystać tak zwany uproszczoną sprawozdawczość.Dla pracowników szpitali, którzy będą posługiwać się nowym systemem, NFZ zorganizował intensywne szkolenia Przewidziane są one na przynajmniej dwa lata, prowadzone będą w oddziałach wojewódzkich NFZ i w formie e-learningu.Posłowie byli zaniepokojeni, czy na wprowadzeniu nowych zasad nie stracą szpitale wysokospecjalistyczne i czy moment przejściowy jest wystarczająco długi. Zdaniem Marka Balickiego (SdPl-Nowa Lewica) wprowadzanie takich zmian, w momencie systemowych zmian w funkcjonowaniu szpitali - przyspieszonym przekształcaniu ich w firmy - jest przynajmniej ryzykowne. Sugerował, iż przynajmniej . poprzez rok sprawozdawczość do NFZ powinna prowadzona być równolegle - w starym i nowym systemie, aby ocenić, jakie będą efekty.Beata Małecka-Libera (PO) zwróciła uwagę, iż szkolenia pracowników szpitali powinny być długofaloweWedług Czesława Hoca (PiS) mechanizm wprowadzony jest bez odpowiedniego przygotowania i zbyt błyskawicznie.Wiceminister zdrowia Marek Twardowski przypomniał, iż prace nad systemem JGP zaczęły się już kilka lat temu, a uruchomienie go było kilkakrotnie przekładane - pierwotnie miał wejść w życie w październiku zeszłego roku. "odtąd poczyniono sporo przygotowań" - zapewnił. Paszkiewicz podkreślił z kolei, iż nie ma danych pozwalających twierdzić, iż szpitale wysokospecjalistyczne stracą na wprowadzeniu mechanizmu JGP. Dodał, iż część świadczeń w dalszym ciągu finansowana będzie z budżetu państwa."Nie podzielam optymizmu pana ministra i pana prezesa, aczkolwiek jestem zwolennikiem mechanizmu JGP, lecz wprowadzanego rzetelnie" - powiedział dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, reprezentujący właśnie placówkę wysokospecjalistyczną.Jego zdaniem w systemie jest sporo niedopatrzeń i uproszczeń, co ma fatalne konsekwencje, zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitali. "Stopień przygotowania jest tak słaby, iż może zdyskredytować słuszna ideę" - podkreślił Roszkowski. Natomiast Zdzisław Bujas z zarządu OZZPiP wyraził wątpliwość, czy przy obecnym obłożeniu robotą lekarzy i pielęgniarek znajdzie się chwilę na ich wyszkolenie w dziedzinie kodowania procedur. mechanizm JGP jest rekomendowany do rozliczeń ze szpitalami . poprzez UE Jak przewiduje NFZ, wprowadzenie nowych zasad wymusi na zoz-ach powiększenie efektywności pracy, uprości zasady rozliczania szpitali, zmniejszy liczbę pozycji katalogowych, wprowadzi jednoznaczne pojęcia i opisy świadczeń, dzięki czemu poprawi się rentowność zoz-ów. NFZ przekonuje, iż pod warunkiem właściwego kodowania procedur . mechanizm JGP gwarantuje przyrost przychodów

Czym jest NFZ: nowy system rozliczania znaczenie w Słownik na N .