tylko firma farmaceutyczna co to znaczy

Co to jest Nie tylko firma farmaceutyczna, ale nawet dziennikarz może. Czym jest dziennikarzowi.

Czy przydatne?

Nie tylko firma farmaceutyczna, ale nawet dziennikarz może odpowiadać za reklamę leku definicja

Co to oznacza: W Danii toczyło się postępowanie karne przeciwko dziennikarzowi, który zamieścił na witrynie internetowej informację na temat składu i wskazań leku niedopuszczonego w tym państwie do obrotu. Przez wzgląd na tym duński sąd zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, by wypowiedział się na temat definicji reklamy produktu leczniczego.Wspomniany publicysta specjalizujący się w tematyce alternatywnych metod żywienia i suplementów diety zamieścił na swojej witrynie internetowej wiadomości dotyczące składu i wskazań jednego z produktów leczniczych i wzmiankę, iż był on sprzedawany w Szwecji i w Norwegii. Z racji na fakt, iż lek ten nie uzyskał w Danii pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, miejscowa agencja do spraw produktów leczniczych uznała, iż takie wskazówki stanowią nielegalną reklamę leku. Zakazana jest ona gdyż, gdy lek nie jest dopuszczony do obrotu. Równocześnie z tego tytułu zostało wszczęte postępowanie karne przeciwko dziennikarzowi.Został on skazany na karę grzywny, lecz zaskarżył wyrok do sądu wyższej instancji. Argumentował, iż zarówno z prawnego, jak i faktycznego punktu widzenia jest osobą niezależną, niezwiązaną w jakikolwiek sposób z wytwórcą. Powołując się na fakt, iż z tytułu rozpowszechniania informacji nie dostał żadnego wynagrodzenia, podkreślał, iż jego zamierzeniem nie było zachęcanie konsumentów do zakupu leku, przez wzgląd na czym zamieszczona na jego witrynie internetowej wiadomość nie mieści się w ramach definicji reklamy produktu leczniczego.Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż aczkolwiek rzeczywiście pojęcie reklamy produktu leczniczego zwraca wyraźnie uwagę na cel ocenianego przekazu, to regulaminy nie zawierają wskazań co do osoby, od której on pochodzi. Z powodu nie można wykluczyć, iż przekaz pochodzący od niezależnej osoby trzeciej może stanowić reklamę leku, a podawanie do publicznej informacje informacji na temat leku niedopuszczonego do obrotu może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie publiczne będące obiektem ochrony Dyrektywy 2001/83.Wyrok ten jest dowodem na to, iż pojęcie reklamy produktu leczniczego jest szeroko interpretowana. Powinien być pouczający nie tylko dla spółek farmaceutycznych, lecz także osób od nich niezależnych, zajmujących się tematyką leków i ochrony zdrowia

Czym jest Nie tylko firma znaczenie w Słownik na N .