nowy system kontraktowania co to znaczy

Co to jest Nowy system kontraktowania świadczeń szpitalnych. Czym jest warunków finansowych w.

Czy przydatne?

Nowy system kontraktowania świadczeń szpitalnych definicja

Co to oznacza: Aktualnie w najwyższym stopniu pilną sprawą jest określenie warunków finansowych w umowach od 1 maja 2008 roku, a tryb tych zmian jest uzależniony od okresu obowiązywania zawartej umowy. W grudniu 2007 r. oddziały wojewódzkie NFZ miały zawarte w ramach leczenia szpitalnego:1) umowy długoletnie albo zawarte na moment jednego roku, których moment obowiązywania kończył się 31 grudnia 2007 r.,2) umowy długoletnie, gdzie moment obowiązywania nie kończył się 31 grudnia 2007 r., a warunki finansowe powinny być uzgadniane wedle par. 32 OWU (ogólnych warunków umów).Okresy rozliczeniowe23 listopada 2007 r. na stronach internetowych centrali NFZ, z racji na zaplanowane zmiany w systemie kontraktowania świadczeń szpitalnych od 1 maja, ukazał się komunikat dotyczący zasad ustalania warunków realizacji umów długoletnich na moment I-IV 2008 r. z zakresu leczenia szpitalnego. Przyjęto w nim, inaczej niż dotychczas, dwa okresy rozliczeniowe i określono, iż stawka zobowiązania zawarta w aneksach do umów zostanie ustalona na moment czterech miesięcy. W razie nieustalenia warunków finansowych na dalszy moment umowa rozwiąże się z końcem czerwca 2008 r., ponieważ taki jest moment wypowiedzenia kontraktu. W niektórych sytuacjach ustalono moment finansowania świadczeń na cztery miesiące bez wskazania odrębnych zasad dotyczących ciągłości udzielania świadczeń.stawki finansowaniaObecnie okazuje się, iż wprowadzenie mechanizmu JGP planuje się dopiero w drugiej połowie roku i NFZ musi koniecznie określić warunki finansowe w umowach ze świadczeniodawcami na kolejne dwa miesiące I półrocza 2008 r. Dlatego postanowienia umowy przewidują, iż do 30 kwietnia strony powinny osiągnąć porozumienie dotyczące finansowania świadczeń w maju i czerwcu 2008 r. Trwają aktualnie rozmowy i w pierwszej dekadzie maja powinno być wiadomo, jakie będą ich efekty. W zależności od rodzaju umowy konsekwencje osiągnięcia albo braku porozumienia będą różne. Jeżeli przedłużono umowę na cztery miesiące 2008 r., brak porozumienia spowoduje rozwiązanie umowy z upływem okresu, na który została zawarta. Natomiast osiągnięcie porozumienia będzie oznaczać określenie okresu finansowania na kolejne dwa miesiące. Jeżeli moment rozliczeniowy został uzgodniony na cztery miesiące i przewidziano zasady dotyczące ciągłości udzielania świadczeń, nieustalenie ..stawki zobowiązania spowoduje konieczność realizacji poprzez szpitale świadczeń opieki zdrowotnej do końca czerwca 2008 r. Z kolei płatność za świadczenia udzielone w maju i czerwcu będzie dokonywana na zasadach ustalonych w kwietniu 2008 r. Jeżeli ustalono moment finansowania na cztery miesiące i nie przewidziano odrębnych zasad ustalania ...stawki zobowiązania na dalszy moment, to należy przyjąć, iż nieustalenie ....stawki zobowiązania na kolejny moment spowoduje rozwiązanie umowy z upływem okresu objętego uzgodnieniami finansowymi. Wynika to z tego, iż stawka zobowiązania stanowi fundamentalny obiekt umowy i w razie braku takich uzgodnień kontynuowanie jej nie ma sensu.Umowy wieloletnieW przypadku umów długoletnich, jeżeli porozumienie dotyczące warunków finansowania świadczeń nie zostanie osiągnięte, finansowanie świadczeń w maju i czerwcu będzie odbywało się na takich samych zasadach jak w kwietniu 2008 r. 30 czerwca 2008 r. umowy te ulegną jednak rozwiązaniu i niezbędne będzie ogłoszenie nowego postępowania konkursowego

Czym jest Nowy system kontraktowania znaczenie w Słownik na N .