opozycja nastąpił paraliż co to znaczy

Co to jest Opozycja: nastąpił paraliż prac nad ustawami zdrowotnymi PO. Czym jest nad projektami.

Czy przydatne?

Opozycja: nastąpił paraliż prac nad ustawami zdrowotnymi PO definicja

Co to oznacza: Natomiast ministerstwo zdrowia zapewnia, iż procedowanie nad projektami ustaw przebiega sprawnie. Jak poinformował p.o. rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb, dziś po południu trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister zdrowia Ewą Kopacz i ministrem finansów Jackiem Rostowskim. Rozmowy dotyczą koncepcji oddłużenia szpitali.Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) poinformował, iż dzisiejsze posiedzenie podkomisji pracującej nad ustawą o specjalnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), opuścili posłowie opozycji i przedstawiciele OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Domagają się, aby zawiesić prace nad ustawą do momentu wypracowania wspólnego stanowiska strony socjalnej i rządowej na forum komisji trójstronnej."Miały być szybkie prace nad reformą, a mamy poważny kryzys i konflikt ze związkami zawodowymi"W ocenie Piechy, nastąpił "paraliż" prac nad ustawami zdrowotnymi. Podobnie uważa wiceprzewodniczący komisji zdrowia Marek Balicki (SdPl-Nowa Lewica)."Ostatnie pół roku zostało zmarnowane. Miały być szybkie prace nad reformą, a mamy poważny kryzys i konflikt ze związkami zawodowymi. Premier powinien przedstawić koncepcje wyjścia z tego impasu" - powiedział Balicki.Zdaniem wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego, prace idą w dobrym kierunku, a "opozycja i zaprzyjaźnione z nią związki zawodowe" utrudniają je.Sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy o zakładach opieki zdrowotnejWe wtorek sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej sposobność przekształcania ich w firmy prawa handlowego. Przedtem zawieszono procedowanie nad projektem o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.w trakcie środowego posiedzenia podkomisji zajmującej się ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, posłom nie powiodło się rozpatrzyć ani jednego podpunktu z pierwszego artykułu ustawy zgłoszonej poprzez PO. Posiedzenie zostało zakończone po burzliwej dyskusji.Wniosek o wstrzymanie prac nad projektem dot. ZOZ-ów zgłosił ..w trakcie posiedzenia podkomisji jej przewodniczący Jarosław Katulski (PO). Uzasadniał, iż prace powinny być kontynuowane dopiero po przedstawieniu poprzez ministra finansów planu oddłużenia szpitali, który ma zostać włączony do ustawy o ZOZ-ach. Wniosek poparli posłowie koalicji - opozycja wstrzymała się od głosu.Katulski poinformował również, że OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" zwróciły się do podkomisji o przerwanie prac nad ustawą o ZOZ-ach do momentu przedstawienia na forum komisji trójstronnej opinii rządu w kwestii zapowiadanych zmian właścicielskich w szpitalach i wypracowania wspólnego stanowiska. Posłowie zdecydowali, iż będzie to również warunkiem wznowienia prac. Przewodniczący nie odpowiedział jednak na pytania opozycji o konkretny termin

Czym jest Opozycja: nastąpił paraliż znaczenie w Słownik na O .