ozzl umożliwieniem udzielania co to znaczy

Co to jest OZZL za umożliwieniem udzielania odpłatnych świadczeń. Czym jest prezydenta, chodzi o to.

Czy przydatne?

OZZL za umożliwieniem udzielania odpłatnych świadczeń medycznych definicja

Co to oznacza: Jak tłumaczy związek w liście skierowanym dziś do prezydenta, chodzi o to, aby ZOZ-y mogły pobierać koszty od ubezpieczonych pacjentów, gdy chcą oni na przykład skrócić kolejkę do lekarza, albo gdy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dane świadczenie został już wykonany."Trzeba dodać, iż obecna przypadek dyskryminuje nie tylko zakłady (publiczne) świadczące usługi zdrowotne, lecz również ich pacjentów, którzy chcieliby być leczeni w przyspieszonym terminie w placówkach publicznych, a nie prywatnych" - czytamy w piśmie OZZL."Chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na istniejącą aktualnie nierówność pomiędzy szpitalami funkcjonującymi w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - określanymi jako "publiczne", a szpitalami funkcjonującymi w formie firm prawa handlowego, określanymi jako "niepubliczne" - nawet, gdy w 100 procent ich właścicielem jest samorząd terytorialny, a więc podmiot publiczny" - dodają związkowcy

Czym jest OZZL za umożliwieniem znaczenie w Słownik na O .