polski system ochrony zdrowia co to znaczy

Co to jest Polski system ochrony zdrowia jednym z najgorszych w Europie. Czym jest najgorszych w.

Czy przydatne?

Polski system ochrony zdrowia jednym z najgorszych w Europie definicja

Co to oznacza: Polski mechanizm ochrony zdrowia należy do jednych z najgorszych w Europie - wynika z rankingu Patient Empowerment Index. Jego autorzy porównali europejskie mechanizmy ochrony zdrowia. Polska zajęła w nim odległe 25 miejsce (na 31). Badania wskazują, iż polscy pacjenci zbyt długo czekają w kolejkach do zabiegów i do ekspertów. Oprócz tego nie mają dostępu do całodobowej informacji, gdzie mogą uzyskać pomoc medyczną w wypadku nagłego pogorszenia zdrowia albo zagrożenia życia. Z rankingu wynika, iż idealne mechanizmy opieki medycznej są w Danii, Niemczech, lecz również w Szwajcarii i w Finlandii. UE lepiej niż Polskę ocenia także Czechy, Słowację czy Węgry. Wyższe miejsca w rankingu zawdzięczają między innymi przeprowadzeniu reformy mechanizmu lecznictwa.Za długie kolejkiAutorzy raportu, oceniając europejskie mechanizmy ochrony zdrowia, brali pod uwagę 18 wyznaczników w czterech podstawowych dziedzinach: prawa pacjenta, dostęp do informacji, ocena technologii medycznych i poziom finansowania mechanizmu. Na tys. możliwych do zdobycia punktów Polsce przyznano 528 punktów.Dobrze została oceniona dostępność chorych do osobistej dokumentacji medycznej i aktywne uczestnictwo pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich leczenia. Na średnim poziomie UE oceniała między innymi wpływ pacjentów na funkcjonowanie mechanizmu lecznictwa i dostęp do lekarzy ekspertów. W Polsce pacjenci mają także utrudniony dostęp do drugiej opinii lekarskiej. Najgorzej zostało ocenione prawo wyboru świadczeniodawców i ubezpieczyciela, lecz również prowadzenie rejestrów lekarzy i pobieranie nieformalnych opłat.Oczami PolakówWyniki europejskiego rankingu odbiegają od tego, jak sami Polacy oceniają mechanizm lecznictwa. Najnowsze badania przeprowadzone poprzez CBOS tylko częściowo potwierdzają tę niedobrą opinię. Aż 2/3 badanych jest niezadowolonych z publicznej opieki zdrowotnej. Pozostała część respondentów jest zadowolona i pozytywnie oceniała aktualnie funkcjonujący mechanizm. Aż 70 procent badanych stwierdziło, iż nie ma problemów z zapisami na wizyty do lekarzy rodzinnych. Tyle samo respondentów uważa, iż nie ma zbędnych utrudnień w dostępie do informacji, gdzie można uzyskać pomoc czy poradę medyczną

Czym jest Polski system ochrony zdrowia znaczenie w Słownik na P .