przekształcone szpitale będą co to znaczy

Co to jest Przekształcone szpitale będą nadal narażone na straty. Czym jest oddłużenia szpitali i.

Czy przydatne?

Przekształcone szpitale będą nadal narażone na straty definicja

Co to oznacza: Ostatnie propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące oddłużenia szpitali i zmiany ich struktury organizacyjnej wzbudziły dyskusję zarówno pośród ekspertów, jak i polityków. Byłby to krok we właściwym kierunku, gdyby pomysł ten był wpisany w szerszą koncepcję reformowania ochrony zdrowia. Niestety, wydaje się, iż to jest następny, nie do końca opracowany projekt.kapitał nie idą za pacjentemMożna przypuszczać, iż tak zwany komercjalizacja placówek ochrony zdrowia ma je skłonić do racjonalnych działań ekonomicznych. A przez wprowadzenie możliwości świadczenia usług odpłatnych być może nawet do zachowań rynkowych. Kluczowy problem bazuje jednak na tym, iż publiczne placówki funkcjonują jedynie na quasi-rynku. Ich otoczenie to podmioty działające w pełnych realiach rynkowych. Z drugiej zaś strony - pacjenci, których liczbę i strukturę limitują kontrakty zawierane z NFZ. W dziedzinie popytu na usługi medyczne nie funkcjonuje podstawowa zasada, iż .kapitał idą za pacjentem. Gdyby gdyż tak było, nie występowałoby powszechne zdarzenie tak zwany nadwykonań, a więc naprawdę wykonanych świadczeń na rzecz pacjentów przekraczających limity określone w kontraktach.Misja czy komercjaKwestią bezpośrednio warunkującą powodzenie proponowanego projektu MZ jest realna wycena świadczeń medycznych. Aktualnie jej nie ma, ponieważ brakuje podstawy merytorycznej tej wyceny, a więc tak zwany koszyka świadczeń. Jak w tych realiach skomercjalizowane szpitale mają prowadzić poprawny mechanizm leczenia pacjentów i zagwarantować sobie choćby min. rentowność jednostek. Z sporym prawdopodobieństwem można założyć, iż w tych warunkach zarządy szpitali-firm będą musiały dokonywać selekcji świadczonych usług pod kątem ich racjonalności ekonomicznej. W przeciwnym razie będą generować utraty, narażając się na przykład na sankcje wynikające z kodeksu -firm handlowych. Misja publicznych placówek, rozumiana jako konieczność udzielania szerokiego wachlarza świadczeń, również tych niedopłaconych poprzez NFZ, nie może być efektywnie wykonywana poprzez jednostki działające na zasadach rynkowych czy tylko komercyjnych. to jest zwyczajnie sprzeczność sama w sobie, chyba iż nowo powstałe firmy miałyby być jednostkami non profit. Takie założenie byłoby jednak sprzeczne z samym celem firmy prawa handlowego.Podobny problem wynika z ustawowego obowiązku udzielenia pomocy każdemu potrzebującemu bez względu na to, czy jest na przykład ubezpieczony czy nie. Z powodu chodzi o to, tak aby szpital odzyskał wydane .kapitał na leczenie takiego pacjenta i nie poniósł utraty.Wydaje się, iż co najmniej częściowym rozwiązaniem tego dylematu byłaby sposobność, finansowania placówek ochrony zdrowia poprzez budżet centralny albo samorządy - głównych udziałowców nowych -firm. Środki budżetowe mogłyby stanowić stałą część dochodów skomercjalizowanych placówek. Warto wspomnieć, iż Polska jest jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym państwem w Europie, o tak niskim udziale środków budżetowych finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych. W wielu państwach to jest obiekt na stałe wkomponowany w mechanizm finansowania ochrony zdrowia.Oddłużenie - opcja zeroWiele niewyjaśnionych kwestii wiąże się z zapowiadanym procesem oddłużenia szpitali. Dotychczasowe doświadczenia z kilku wcześniejszych akcji tego typu zdają się wskazywać na jedno. Oddłużenie powinno obejmować wszystkie zaległe zobowiązania placówek bez względu na charakter wierzycieli. W przeciwnym razie sporo nowych -firm, stworzonych na bazie SP ZOZ, już na starcie nie będzie miało szans na normalną działalność. A fakt ich skomercjalizowania może jedynie przybliżyć ich upadłość.ponadto trudno nie ustrzec się refleksji, iż aktualnie tak burzliwa dyskusja nad pomysłem Ministerstwa Zdrowia jest być może zdecydowanie przedwczesna. Cała opozycja wypowiedziała się przeciw zaproponowanemu rozwiązaniu komercjalizacji szpitali. Z sporym prawdopodobieństwem można założyć, iż prezydent także będzie przeciwny tej koncepcji. I to najprawdopodobniej przesądzi o losie projektu w sposób ostateczny

Czym jest Przekształcone szpitale będą znaczenie w Słownik na P .