przepy prawa nadążają co to znaczy

Co to jest Przepisy prawa nie nadążają za potrzebami pacjentów i. Czym jest jako działania.

Czy przydatne?

Przepisy prawa nie nadążają za potrzebami pacjentów i ochrony zdrowia definicja

Co to oznacza: Zapisy w polskim prawie definiują świadczenia zdrowotne jako działania wykorzystywane zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i wskazują na konieczność wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Te znane od lat ogólne stwierdzenia nie pozwalają na dokładne ustalenie odpowiedzialności mechanizmu medycznego i jej pracowników za efekt terapeutyczny. Nie wytyczają także kierunków poprawy wyników leczenia, które w Polsce w wielu obszarach są ciągle poniżej statystyk rozwiniętych państw europejskich.efektywny modelW odpowiedzi na podobne dylematy, najpierw XXI wieku Instytut Medyczny Narodowych Akademii w stanach zjednoczonych ameryki przedstawił przełomową koncepcję reformy mechanizmu i definicji jakości w opiece zdrowotnej, która powinna być: bezpieczna, dostarczana na czas, skuteczna, efektywna, sprawiedliwa, lecz raczej skoncentrowana na pacjencie i jego potrzebach. Z badań prowadzonych poprzez Medicover wynika, iż pacjenci oczekują od instytucji medycznej krótkich terminów, szerokiego zakresu usług, dobrej organizacji, nowoczesnego sprzętu i standardu wyposażenia, zaś od lekarzy, poza stawianiem diagnozy i leczeniem wedle obowiązującą wiedzą, oczekują zdolności przystępnego wyjaśnienia problemu i indywidualnego podejścia.kierowanie jakościąOdpowiedzialność i profesjonalizm lekarza nie powinny ograniczać się do obszarów ściśle medycznych, zaś sama organizacja medyczna powinna zapewnić taki schemat opieki, który wsparty odpowiednimi procesami i systemami, pozwoli realizować świadczenia wedle dobrem i oczekiwaniami pacjentów. Innymi słowy, by efektywnie leczyć, doktor musi umieć nawiązać relację i przekonać chorego, a regularnie także jego rodzinę, do przestrzegania zaleceń i wskazówek. Zakład, gdzie pracuje, powinien mu to umożliwić przez właściwą organizację opieki. organizacja jest także odpowiedzialna za wprowadzenie odpowiednich kryteriów jakości, dzięki którym może stwierdzić, czy realizuje cele. Mierniki te powinny obejmować między innymi satysfakcję pacjentów, standardy obsługi, stopień realizacji głownych działań profilaktycznych i wybranych wyników leczenia. Taki nowoczesny mechanizm kierowania jakością, wspierany elektroniczną dokumentacją medyczną, jest od lat sukcesywnie wprowadzany w Medicover.Integracja opiekiNowoczesna opieka medyczna, wedle oczekiwaniami jej użytkowników, nie powinna się ograniczać do tradycyjnie rozumianych świadczeń, które polegają na pobycie w szpitalu albo wizycie u lekarza w przychodni. Poza bezpośrednimi wizytami w placówce medycznej, należy umożliwić dwustronny kontakt poprzez internet albo telefonicznie między pacjentem i lekarzem, żeby polepszyć dostępność do rady wtedy, gdy jest w najwyższym stopniu potrzebna. Ważna jest także integracja działań między leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym, i między wieloma lekarzami. Integrację, najlepiej w ramach tej samej instytucji zapewniającej ciągłość opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, powinien wspierać wspólny, elektroniczny mechanizm dokumentacji medycznej. by usprawnić integrację i zapewnić ciągłość, wprowadza się funkcję koordynatora opieki medycznej, którym może być doświadczona pielęgniarka, z kolei wsparciem dla lekarza powinien być specjalista w dziedzinie medycyny behawioralnej, pomagający pacjentowi w radzeniu sobie z problemami dotyczącymi zdrowia i trudami poddania się terapii. Równie istotne jest, aby pacjent miał dostęp do informacji dotyczących jego zdrowia, aby czuł się współodpowiedzialny za decyzje lecznicze, ponieważ to od jego wiary i przekonania zależy, czy wykona zalecenia i w skutku uzyska poprawę zdrowia. istotne, aby w przygotowywanej reformie mechanizmu w Polsce uwzględniono rozwiązania, w tym odpowiednie zapisy prawne, wspierające działania rzetelnej i odpowiedzialnej opieki medycznej dla dobra pacjentów. Mając przy tym na uwadze, iż samo prawo nie zmieni wszystkiego, niezbędna jest także zmiana metody myślenia

Czym jest Przepisy prawa nie nadążają znaczenie w Słownik na P .