rejestry praktyk medycznych co to znaczy

Co to jest Rejestry praktyk medycznych będą prowadzone przez wojewodów. Czym jest dotyczy między.

Czy przydatne?

Rejestry praktyk medycznych będą prowadzone przez wojewodów definicja

Co to oznacza: Projekt ustawy, którym zajmuje się sejmowa podkomisja, dotyczy między innymi przekształceń szpitali w firmy i jest najważniejszą ustawą rządowego pakietu zdrowotnego.Podkomisja w środę zaproponowała usuwanie z projektu artykułu dotyczącego rejestrów medycznych, jednak w czwartek posłowie zmienili zdanie w tej sprawie i postanowili wycofać się z tej propozycji. Wzbudzające kontrowersje regulaminy zakładają, iż rejestry praktyk lekarskich i pielęgniarskich funkcjonowałyby w ramach jawnego, publicznego rejestru prowadzonego poprzez wojewodów. Bez tego wpisu niemożliwe byłoby prowadzenie działalności leczniczej.Decyzję podkomisji negatywnie ocenia opozycja, Naczelna Porada Lekarska i Naczelna Porada Pielęgniarek i Położnych. Wg Bolesława Piechy (PiS) i Marka Balickiego (SLD), wojewodowie nie poradzą sobie z prowadzeniem rejestrów. Ponadto spowoduje to niepotrzebne powiększenie wydatków i zbyt spore obciążenie administracji. wg wiceministra zdrowia Jakuba Szulca przywrócony w czwartek artykuł przesądza tylko o ujednoliceniu rejestrów, nie decyduje z kolei o tym, kto będzie je prowadził. "Zastanawiamy się nad przedstawieniem zmiany, która pozostawi prowadzenie rejestru w kompetencjach samorządów zawodowych" - mówił Szulc.Podkomisja nie skończyła jeszcze prac nad projektem ustawy o działalności leczniczej, będą one kontynuowane na następnych posiedzeniach. Posłowie zaproponowali poprawki doprecyzowujące wybrane regulaminy, jednak w najwyższym stopniu kontrowersyjne artykuły, dotyczące przekształceń szpitali w firmy, nie były jeszcze omawiane.Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w firmy (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, iż miały być one przekształcone obligatoryjnie). Wedle nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich niekorzystny rezultat finansowy pośrodku trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.w razie niewywiązania się z tego, samorządy pośrodku 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową albo jednostkę budżetową).Ustawa uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku stworzenia nowego zakładu w drodze połączenia przynajmniej dwóch innych. Znaczy to, iż nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji spzoz. Firma powstała wskutek przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i wymagania.Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w firmy, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale- firmy otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych wskutek ugody stawki głównej albo odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych i wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.Projekt zachowuje przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki i medycyny sądowej albo prosektoriów

Czym jest Rejestry praktyk medycznych znaczenie w Słownik na R .