rząd pozostało blko co to znaczy

Co to jest Rząd: pozostało blisko 250 mln zł na restrukturyzację ZOZ-ów. Czym jest transzy pożyczek.

Czy przydatne?

Rząd: pozostało blisko 250 mln zł na restrukturyzację ZOZ-ów definicja

Co to oznacza: "Projekt nowelizacji przewiduje przekazanie kolejnej transzy pożyczek dla szpitali, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia. Z stawki przeznaczonej z budżetu państwa na program restrukturyzacji (na mocy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 2005 r.) pozostało niewykorzystane 246 mln zł. Kapitał te będą rozdysponowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego aż do ich wyczerpania" - głosi komunikat Centrum Informacyjnego Rządu.O kapitał mogą ubiegać się samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (w tym jednostki badawczo-rozwojowe), które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, a pośród nich również te, które skończyły już mechanizm restrukturyzacji. Drugą ekipą podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja, są szpitale, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.Tusk: zależało nam, by te kapitał nie zostały zmarnowane przez zaniechanie"Zależało nam na tym - to był wniosek minister zdrowia pani Ewy Kopacz - by te kapitał nie zostały zmarnowane przez zaniechanie. Chodzi o wspomożenie tych szpitali, które podjęły wysiłek restrukturyzacji, nie czekając na nowe prawo i które rokują nadzieję na to, iż są w stanie stanąć na własnych nogach" - powiedział premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu.Jak głosi komunikat CIR, środki pochodzące z pożyczki szpital może przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu tak zwany ustawy 203, spłatę zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie socjalne w części finansowanej poprzez ubezpieczonego i składek na ubezpieczenie zdrowotne.Trzecim celem, na jaki szpital może zaciągnąć pożyczkę, jest spłata kredytu albo pożyczki udzielonej poprzez organ założycielski, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań publicznoprawnych, cywilnoprawnych i indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tytułu tak zwany ustawy 203.Szpitale, które nie skończyły procesu restrukturyzacji, mogą zaciągnąć pożyczkę na spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną. Uregulowanie należności stanowi jeden z warunków pozytywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.W projekcie nowelizacji zapisany został wzór, wg którego wylicza się max. wysokość pożyczki. Rząd przewiduje sposobność umorzenia 70 procent pożyczonej stawki, jeśli zakład pośrodku pięciu lat spłaci 30 procent pożyczki wspólnie z odsetkami

Czym jest Rząd: pozostało blisko 250 znaczenie w Słownik na R .