samorządy powinny co to znaczy

Co to jest Samorządy powinny przekształcać publiczne zakłady opieki. Czym jest sektorze lecznictwa.

Czy przydatne?

Samorządy powinny przekształcać publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki definicja

Co to oznacza: Argumentem przemawiającym za koniecznością przekształceń w sektorze lecznictwa szpitalnego jest niezadowolenie ze stanu obecnego. Jak wskazują doświadczenia menedżerów niepublicznych szpitali samorządowych, należy znieść bariery utrudniające mechanizm przekształceń SP ZOZ.Przestarzała formułaSamodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają te same wady co przewarzająca część spółek państwowych: biurokrację, brak zdrowego rozsądku w prowadzeniu ekonomiki, przerost zatrudnienia. Ich restrukturyzacja jest trudna nie tylko ze względów finansowych. W małych miejscowościach taki szpital jak w soczewce skupia interesy lokalnych sił politycznych i grup interesów. Normą jest zatrudnianie wg mierników rodzinnych i znajomości z miejscowymi notablami. Trzeba sobie jasno powiedzieć, iż szpital jest przedsiębiorstwem (zakładem pracy), które musi być poddane prawom gospodarki rynkowej. Oczywiście trzeba mieć na uwadze specyficzny zakres działalności, jaką prowadzi. Im przedtem się to zrozumie, przetnie więzy powiązań i układów, tym lepiej dla takiego samorządu, ponieważ wydatki zarówno finansowe, jak i socjalne, jakie poniesie, będą nieporównywalnie mniejsze.Do przyczyn zadłużenia SP ZOZ trzeba zaliczyć:• niezbilansowanie przychodów z kosztami,• przyrost wydatków pracy,• brak określonej polityki w dziedzinie udzielanych świadczeń zdrowotnych,• niedofinansowanie procedur medycznych,• nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętu,• bezczynność organów założycielskich.Niższe kosztyW Polsce działa już 71 niepublicznych szpitali samorządowych, które były przedtem szpitalami publicznymi. Różnica pomiędzy samorządowymi szpitalami niepublicznymi i szpitalami prywatnymi bazuje na tym, iż w takich drugich udziały należą wyłącznie do prywatnych inwestorów, z kolei w szpitalach samorządowych zawsze udziałowcem większościowym jest podmiot publiczny, na przykład pow.. Wszystkie mają kontrakty z NFZ. Znaczy to, iż pacjenci, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, są tam leczeni bezpłatnie. Oczywiście mają one takie same problemy jak szpitale publiczne w dziedzinie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Wartość punktu 51 zł przyjęta na 2009 rok jest zaniżona o ok. 8-10 procent biorąc po uwagę kontrakty na 2008 rok i tak zwany kapitał wedlowskie (na podwyżki-red.), co nie znaczy, iż nasze placówki będą się zadłużać. Twierdzenie poprzez niektórych dyrektorów SP ZOZ, iż szpital publiczny przy niskim kontrakcie będzie się musiał zadłużać, jest błędne, ponieważ każdy szpital musi funkcjonować na zdrowych zasadach i być normalnym zakładem pracy. Zamojski Szpital Niepubliczny, którym zarządzam, obowiązują takie same prawa przy kontraktowaniu świadczeń z NFZ jak szpitale publiczne, a pomimo to co roku wypracowuje on znaczny zysk netto i musi jeszcze odprowadzić co miesiąc do Skarbu Państwa podatek dochodowy tak zwany CIT-19! W 2007 roku wartość kontraktów ok. 60 niepublicznych szpitali z NFZ przekroczyła 680 mln zł. Placówki te nie mają długów, prowadzą przejrzystą politykę finansową, a zarządzający nimi ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację w swoich zakładach. Wedle danymi resortu zdrowia szpitale niepubliczne stanowią ok. 25 procent liczby szpitali. Dysponują prawie 11 tys. łóżkami. Na takie zmiany własnościowe czeka w państwie ok. 45 SP ZOZ. W placówkach niepublicznych jest zdecydowanie krótszy moment hospitalizacji pacjentów (średnio ok. 4,5 dnia, a w SP ZOZ - ok. 6,6 dnia). wydatki są więc zdecydowanie niższe niż w szpitalach publicznych. Te samorządy powiatowe czy wojewódzkie, które zdecydowały się na przekształcenie zadłużonych publicznych szpitali w firmy, nie żałują podjętych decyzji.Niepubliczne szpitale działają na podstawie kodeksu firm handlowych, który w bardzo restrykcyjny sposób ustala poziom odpowiedzialności zarządzających spółkami za ich rezultat finansowy. Ta odpowiedzialność w razie szpitali funkcjonujących jako SP ZOZ jest fikcyjna. Dyrektor nie musi dbać o finanse placówki, ponieważ nie obawia się jakichkolwiek restrykcji, jeśli go zadłuży. W skutku dług i tak przechodzi na organ założycielski szpitala, a więc w ostatecznym rozrachunku na Skarb Państwa. Słuszne żądania płacowe personelu szpitali regularnie są argumentowane stwierdzeniem - dajcie podwyżki, zadłużcie szpital, a kraj i tak go oddłuży - i niektórzy dyrektorzy SP ZOZ tak postępują. Czy na takie działanie może sobie pozwolić menedżer szpitala niepublicznego?powody zadłużaniaNajważniejszymi powodami zadłużania się SP ZOZ jest:• złe kierowanie,• sam fakt, iż na danym terenie działa placówka w tej formie prawnej,• nieefektywne stosowanie prowadzonej działalności medycznej, która powinna być zmodyfikowana.Dlatego organ założycielski publicznego szpitala powinien zastanowić się nad potrzebą istnienia placówki lub jej restrukturyzacją przez likwidację SP ZOZ i utworzenie firmy samorządowej, będącej jego własnością. Umożliwia to obowiązujące prawo. Coraz częściej mówi o tym rząd, szczególnie po przyjęciu poprzez Sejm weta prezydenta do głownych ustaw zdrowotnych.idealny okresObecnie mamy ..idealny moment, ponieważ do najbliższych wyborów samorządowych jest jeszcze trochę czasu, czyli można błyskawicznie podjąć decyzję o zmianach form własności szpitali poprzez ich organy założycielskie.Każda restrukturyzacja szpitala, zwłaszcza polegająca na jego likwidacji, ma własne dodatnie i ujemne strony. Daje szanse i nowe możliwości rozwoju, lecz stwarza także realne zagrożenia. Uważam, iż nie może być pełnej restrukturyzacji ZOZ bez jego likwidacji i powołania na to miejsce podmiotu o charakterze firmy prawa handlowego. Niestety, w kraju prawa, gdzie żyjemy, nie ma równości podmiotów świadczących taki sam zakres usług. Z tego powodu powstaje sporo zagrożeń dla właścicieli nowych jednostek świadczących usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Trzeba je jak najszybciej usunąć, ponieważ mogą one popsuć samorządowcom każdego szczebla nawet idealne pomysły na restrukturyzację swojego szpitala

Czym jest Samorządy powinny znaczenie w Słownik na S .