usługi medyczne polacy co to znaczy

Co to jest Usługi medyczne: Polacy wybiorą specjalistę z UE. Czym jest kwestii stosowania praw.

Czy przydatne?

Usługi medyczne: Polacy wybiorą specjalistę z UE definicja

Co to oznacza: Trwają prace nad projektem dyrektywy Komisji Europejskiej w kwestii stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Kluczowym jej celem jest kodyfikacja zasad dotyczących dostępu do usług zdrowotnych w innych krajach niż kraj, gdzie pacjent jest ubezpieczony. Chodzi o te zasady, które zostały wypracowane do chwili obecnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.aktualnie pacjenci z krajów UE mają prawo dostępu do usług zdrowotnych w innych krajach członkowskich i pokrycia pewnej części wydatków poprzez krajowych ubezpieczycieli. Umożliwiają to regulaminy o koordynacji (w pierwszej kolejności rozporządzenia nr 1408/71) i swobód traktatowych i wynikającego z nich orzecznictwa ETS.Po uchwaleniu dyrektywy nadal będą istnieć dwa mechanizmy. Pierwszy będzie funkcjonował na podstawie regulaminów o koordynacji (dotyczący stanów nagłych i sytuacji, gdy pacjent uzyskał zgodę właściwej instytucji na udanie się do innego państwa UE w celu leczenia). Drugi z kolei będzie wynikał z nowej dyrektywy. Będzie służący w innych przypadkach niż wskazane w regulaminach o koordynacji, a więc na przykład wtedy, gdy pacjent nie uzyskał zgody instytucji krajowej (NB). Wedle instrukcją nie będzie ona w ogóle wymagana w razie usług ambulatoryjnych.prócz wyjaśnienia istniejących reguł, instrukcja wprowadzi także pewne nowe, istotne zasady dotyczące współpracy krajów UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej. Ma zharmonizować reguły ułatwiające uznawanie recept, ustanowić mechanizm współpracy agencji oceny technologii medycznych i zasady współdziałania w dziedzinie e-health. Ponadto jej zadaniem będzie utworzenie sieci w najwyższym stopniu zaawansowanych, specjalistycznych ośrodków i punktów informacyjnych dla pacjentów.Praktyczny zakres praw pacjenta wynikający z dyrektywy będzie zależał od metody definicji tak zwany koszyka świadczeń gwarantowanych w polskim systemie. Sposobność skorzystania ze świadczeń za granicą i otrzymania refundacji dotyczy gdyż tylko świadczeń gwarantowanych w systemie krajowym

Czym jest Usługi medyczne: Polacy znaczenie w Słownik na U .