przyszłym roku mogą wydłużyć co to znaczy

Co to jest W przyszłym roku mogą się wydłużyć kolejki do specjalistów. Czym jest rozwiązania.

Czy przydatne?

W przyszłym roku mogą się wydłużyć kolejki do specjalistów w publicznych szpitalach definicja

Co to oznacza: Ostatnie wiadomości z NFZ wskazują, iż jest on bliski rozwiązania problemu deficytu środków na 2010 rok. Pomocna w tym jest dopiero co uchwalona tak zwany ustawa koszykowa. Biorąc pod uwagę jej zapisy, Fundusz zapowiada, iż nie będzie kontraktował ustalonych świadczeń w razie, jeżeli oddziały szpitalne nie spełnią wszystkich wymagań kadrowych i sprzętowych. Skoro gdyż został ustalony obowiązkowy standard usług medycznych, to wykonywać mogą je tylko ci, którzy precyzyjnie spełniają wszystkie wymogi.do chwili obecnej NFZ uwzględniał realia polskich placówek ochrony zdrowia, a w razie występowania tego typu braków kontraktował usługi po obniżonych cenach. Okoliczność ta nie stanowiła równocześnie przeszkody w wykonywaniu potrzebnych usług medycznych. O tym, iż są one nadal konieczne, świadczy na przykład liczba zrealizowanych nadwykonań, za które szpitale nie otrzymują zapłaty.Od stycznia 2010 r. ma być odmiennie. W praktyce znaczy to, jeżeli zapowiedzi miałyby się potwierdzić, iż część oddziałów musi być zlikwidowana, a personel zwolniony. W woj. łódzkim, w niektórych szpitalach marszałkowskich na przykład mogą zniknąć między innymi oddziały nefrologiczne, pediatryczne, ortopedyczne czy oddział neurochirurgii w razie placówki kierowanej przeze mnie (Woj. Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – red.) pełniący ostre dyżury dla całej aglomeracji. Raczej z racji na brak pieniędzy nie wszystkim powiodło się gdyż w krótkim czasie uzupełnić sprzęt.Nie powiodło się także zlikwidować niedoboru ekspertów, tak aby sprostać normom kadrowym. Warto zaznaczyć, iż wymagany poprzez NFZ angiograf na oddziale neurochirurgii kosztuje ok. 4 mln zł. Na taki zakup nie stać szpitala, a w krótkim czasie nie może tego zrobić nawet marszałek województwa.Nie wiem, czy NFZ zdaje sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji podjętych decyzji. Mam nadzieję, iż dokonał bilansu potrzeb w skali państwie i regionów w dziedzinie usług medycznych, które będą musiały zostać ograniczone albo zlikwidowane.Trzeba więc zapytać: o co tak faktycznie chodzi? Otóż, chodzi o oszczędności finansowe w nadchodzącym roku. Czy jednak, prócz NFZ, pozostałe instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie ochrony zdrowia na danym terenie, a więc samorządy i wojewodowie, zgodzą się na wymuszony mechanizm ograniczania zakresu opieki zdrowotnej. Co mogą zrobić, tak aby do tego nie doszło?Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność. Wiadomość o stanowisku NFZ dotarła do szpitali w I dekadzie września. To znaczy, iż do końca tego miesiąca dyrektorzy szpitali, których problem dotyczy, muszą wręczyć niektórym pracownikom wypowiedzenia. Fundusz zapowiada, iż nie będzie, jak dotychczas, finansował świadczeń poprzez trzy miesiące po wygaśnięciu umowy. Opóźnienie w podjęciu koniecznych działań znaczy więc dodatkowe wydatki utrzymywania personelu, których nikt nie zwróci.Wszystko wskazuje więc na to, iż na nowych rozwiązaniach NFZ stracą zarówno publiczne placówki ochrony zdrowia, jak i pacjenci, którzy się do nich nie dostaną

Czym jest W przyszłym roku mogą się znaczenie w Słownik na W .