roku szpitale dostaną co to znaczy

Co to jest W tym roku szpitale dostaną dodatkowe pieniądze z NFZ. Czym jest jakie z ubiegłorocznej.

Czy przydatne?

W tym roku szpitale dostaną dodatkowe pieniądze z NFZ definicja

Co to oznacza: Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapowiedziała, że środki, jakie z ubiegłorocznej rezerwy i niewykonanych
kontraktów pozostały w Narodowym Funduszu Zdrowia, zostaną
przekazane szpitalom.- Po renegocjacjach umów trafi do nich 1,7 mld
zł - powiedziała minister zdrowia.Obecnie szpitale mają podpisane kontrakty z
Funduszem do końca kwietnia. Na kolejne dwa miesiące umowy będą
jedynie aneksowane.W województwie świętokrzyskim warunki aneksów
są już uzgodnione ze świadczeniodawcami.- Przewidują one m.in. podniesienie wyceny
punktu medycznego do 12 zł. Liczba punktów przypisana do
procedury decyduje o jego ostatecznej cenie. Wciąż negocjujemy
wartość procedur z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia -
zapewnia Mariusz Pasek, rzecznik prasowy świętokrzyskiego
NFZ.Na przełomie maja i czerwca oddziały funduszu
będą musiały ogłosić kolejny konkurs ofert z zakresu lecznictwa
szpitalnego. Jest to związane z tym, że od lipca mają
obowiązywać nowe zasady rozliczeń szpitali z funduszem na
podstawie tzw. jednorodnych grup pacjentów. Obecnie w ponad 20
szpitalach jest prowadzony program pilotażowy, który ma
sprawdzić działanie nowego systemu.Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik prasowy NFZ,
powiedziała, że w związku z tym pieniądze z zeszłorocznej
nadwyżki zasilą szpitale w drugiej połowie roku jako zapłata za
wykonane usługi w ramach nowych wynegocjowanych umów, które
zaczną obowiązywać od 1 lipca 2008 r.- Proszę pamiętać, że uruchomienie pieniędzy z
nadwyżki finansowej z 2007 roku musi przejść długotrwałą
procedurę i wymaga zaopiniowania przez Radę Funduszu, a
następnie przez sejmowe komisje Zdrowia oraz Finansów
Publicznych. Ostatecznie decyzję o rozdysponowaniu dodatkowych
środków z NFZ podejmuje minister zdrowia oraz minister finansów
- tłumaczy Edyta Grabowska-Woźniak.46,7 mld zł wyda NFZ w 2008
roku na świadczenia zdrowotne

Czym jest W tym roku szpitale dostaną znaczenie w Słownik na W .