wycena świadczeń co to znaczy

Co to jest Wycena świadczeń pediatrycznych będzie jeszcze zmieniona. Czym jest zawodach lekarza i.

Czy przydatne?

Wycena świadczeń pediatrycznych będzie jeszcze zmieniona definicja

Co to oznacza: Z uchwalonej 20 lutego 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów będzie uzależnione od dziedziny medycyny oraz od okresu specjalizacji. Przez pierwsze dwa lata specjalizacji lekarze będą otrzymywać 3170 zł, natomiast w dziedzinach priorytetowych - 3602 zł. Po dwóch latach wynagrodzenie to wzrośnie do 3458 zł, a w dziedzinach priorytetowych do 3890 zł.- To dobra informacja dla młodych lekarzy. Już widać wyższe zainteresowanie specjalizacjami w dziedzinie pediatrii. Tak jest np. w województwie dolnośląskim - mówi profesor Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.Jak wynika z danych PTP, 56 lat to średni wiek wśród pediatrów.- Ponad tysiąc pediatrów jest już w wieku przedemerytalnym. Ich przejście na emeryturę spowodowałoby dramatyczne ograniczenie w dostępie do świadczeń przez nich udzielanych. Muszą, niestety, wstrzymać się z przejściem na emeryturę do momentu aż do zawodu trafi kolejne pokolenie pediatrów, co może potrwać 7-8 lat - dodaje profesor Alicja Chybicka.Te zmiany nie poprawią jednak sytuacji w pediatrii, gdy oddziały dziecięce będą nadal deficytowe. W ostatnich latach doszło do zmniejszenia liczby łóżek pediatrycznych, jak i do likwidacji części oddziałów.- W województwie łódzkim liczba łóżek na oddziałach pediatrycznych została zmniejszona o 46 proc. - podaje profesor Jerzy Stańczyk, członek zarządu głównego PTP.To powoduje, że w okresie wzmożonej zachorowalności brakuje łóżek na przyjęcie najmniejszych dzieci z zapaleniem płuc.- Sytuację pogorszyło wprowadzenie jednorodnych grup pacjentów. Wycena niektórych świadczeń była niedoszacowana nawet o 20-30 proc.Protest dyrektorów 16 największych szpitali pediatrycznych spowodował zmianę tych warunków. Zostało zawarte porozumienie z resortem zdrowia i NFZ, które gwarantuje, że szpitale te będą otrzymywać takie same środki finansowe, jak w drugiej połowie 2008 roku bez jednoczesnego zwiększenia liczby wykonywanych procedur.

Czym jest Wycena świadczeń znaczenie w Słownik na W .