wykaz świadczeń medycznych co to znaczy

Co to jest Wykaz świadczeń medycznych, za które trzeba będzie zapłacić. Czym jest założenia koszyka.

Czy przydatne?

Wykaz świadczeń medycznych, za które trzeba będzie zapłacić definicja

Co to oznacza: Minister zdrowia Ewa Kopacz zaprezentowała wczoraj ogólne założenia koszyka świadczeń gwarantowanych i niegwarantowanych. Szczegółowe wykazy procedur medycznych mają zostać opublikowane dziś na stronie internetowej resortu.W koszyku świadczeń niegwarantowanych znalazły się zabiegi z chirurgii ogólnej: wycięcie niedystroficznych paznokci, wycięcie żylaków odbytu metodą Longo, założenie balonu do żołądka, niegwarantowane dla osób z BMI poniżej 40.Zgodnie z projektem, nie będą finansowane zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach, uzdrowiskach i sanatoriach, nie związane z chorobą podstawową będącą przyczyną skierowania do nich.Zapłacić trzeba będzie za nieobowiązkowe szczepienia na choroby zakaźneZapłacić trzeba będzie za nieobowiązkowe szczepienia na choroby zakaźne, m.in. grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, meningokoki, ospę wietrzną, rotawirusy, wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu oraz zakażenie bakteryjne układu moczowego.Płatne będą zabiegi związane z metodą zapłodnienia in vitro, bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka, operacje zmiany płci przez transseksualistów, odsysanie tkanki tłuszczowej oraz leczenie zaburzeń oddychania podczas snu za pomocą protezy stomatologicznej.Nie będą finansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia.Pacjenci będą też sami płacić za leczenie ciężkiej osteoporozy teriparatidem, badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z dostarczeniem energii termicznej do mięśnia zwieracza dolnego przełyku i wpustu żołądka, w celu leczenia choroby refluksowej, enteroskopię kapsułkową jelita grubego oraz złożoną komputerową ocenę chodu z zapisem wideo i trójwymiarową kinematyką.W koszyku świadczeń niegwarantowanych znalazły się niektóre zabiegi kardiologiczne i kardiochirurgiczneW koszyku świadczeń niegwarantowanych znalazły się także niektóre zabiegi kardiologiczne i kardiochirurgiczne, m.in. przezskórna implantacja zastawki aortalnej z wyjątkiem pacjentów ze stenozą zastawki aortalnej, zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego, rehabilitacja psychofizyczna u pacjentów po implantacji kardiowertera defibrylatora, wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej oraz telefoniczna transmisja zapisu ekg, nadzorowanie i monitorowanie 24-godzinne; ocena przez lekarza, interpretacja i opis.Ponadto będą płatne: leczenie wrodzonych i nabytych deformacji palców stopy, które nie upośledzają jej funkcji, diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku, zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego, ozonoterapia w leczeniu schorzeń oczu, laserowa stymulacja plamki żółtej, leczenie mięśniaków drogą embolizacji.W koszyku umieszczono również niektóre zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej, medycynę sportową i medycynę transportu, m.in. badania wstępne i okresowe kierowców pojazdów kategorii A,B,C,D,E,T.Świadczenia częściowo finansowane ze środków publicznychŚwiadczenia częściowo finansowane ze środków publicznych to m.in. refundacja leków, leczenie stomatologiczne, świadczenia pielęgnacyjne-opiekuńcze i paliatywno-hospicyjne.Resort zdrowia zapowiada, że koszyk świadczeń gwarantowanych i niegwarantowanych umożliwi dalsze prace nad ustawą o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Dzięki wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia będzie można otrzymywać bezpłatnie lub z dopłatą świadczenia, które nie znalazły się w koszyku gwarantowanym.Koszyk świadczeń gwarantowanych obejmuje kilka tysięcy świadczeńKoszyk świadczeń gwarantowanych obejmuje kilka tysięcy świadczeń, które są już finansowane ze środków publicznych, m.in. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (4,7 mld zł), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (3,3 mld zł), zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne (570 mln zł), rehabilitacja (ok. 1,3 mld zł), ratownictwo medyczne (ponad 1,1 mld zł), programy profilaktyczne i zdrowotne (240 mln zł), leczenie psychiatryczne i uzależnień (1,4 mld zł), terapeutyczne programy lekowe onkologiczne i nieonkologiczne (850 mln zł), a także leczenie szpitalne (19 mld zł).W koszyku znajdą się także świadczenia gwarantowane ze środków resortu zdrowia: świadczenia wysokospecjalistyczne (397,4 mln zł), programy zdrowotne (396,9 mln zł), zakup szczepionek (61,5 mln zł), ratownictwo medyczne (37,6 mln zł), świadczenia dla osób nieubezpieczonych (59,3 mln zł) oraz pozostałe świadczenia (25,6 mln zł).

Czym jest Wykaz świadczeń medycznych znaczenie w Słownik na W .