zmiany koszyku świadczeń co to znaczy

Co to jest Zmiany w koszyku świadczeń zdrowotnych dopiero w 2010 roku. Czym jest do projektów 13.

Czy przydatne?

Zmiany w koszyku świadczeń zdrowotnych dopiero w 2010 roku definicja

Co to oznacza: Tylko tydzień mają konsultanci krajowi na przesyłanie uwag do projektów 13 rozporządzeń, które określają wykazy świadczeń gwarantowanych, a więc takich, za które NFZ płaci w 100 procent albo tylko częściowo.– W tak krótkim czasie praktycznie nie mają szans na rzetelną ocenę tych projektów – mówi Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Porady Lekarskiej (NRL).Ministerstwo Zdrowia skróciło moment, kiedy można nadsyłać uwagi, ponieważ tak zwany rozporządzenia koszykowe muszą wejść w życie już 31 sierpnia. Ta data została narzucona ministrowi zdrowia ustawą z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach (Dz.U. nr 118, poz. 989).Na listach świadczeń gwarantowanych znalazły się wszystkie te, które aktualnie są opłacane poprzez NFZ.– Fundamentem do tego była specjalna rekomendacja Porady Konsultacyjnej, wedle którą wykazy nie mogą zamieniać ani zakresu procedur opłacanych poprzez Fundusz, ani poziomu ich finansowania – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).To znaczy, iż te świadczenia, które teraz nie są w ogóle finansowane ze środków publicznych, nadal takimi pozostaną. Dlatego w koszykach nie ma ujętych takich świadczeń jak leczenie bezpłodności sposobem in vitro, krioterapia czy alternatywne sposoby leczenia bólu.– Wykazy te będą podlegać nowelizacji w następnych miesiącach. Znajdują się gdyż na nich takie procedury, które wymagają usunięcia, ponieważ są na przykład przestarzałe albo praktycznie już w ogóle niestosowane – dodaje Wojciech Matusewicz.Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapowiedziała na łamach GP, iż pierwsze zmiany w wykazach będą prowadzone w czerwcu 2010 roku.Ministerstwo Zdrowia musiało przygotować aż 13 rozporządzeń koszykowych, ponieważ każde z nich dotyczy innego zakresu. Jedno ustala na przykład świadczenia z zakresu stomatologii, drugie leczenia szpitalnego, a następne procedur realizowanych w leczeniu uzdrowiskowym.W większości wykazów znajdują się wyłącznie procedury w 100 procent finansowane poprzez NFZ ( na przykład leczenie szpitalne).– Jedynie w wykazach świadczeń stomatologicznych, wyrobów medycznych, opieki długoterminowej i uzdrowiskowej obowiązują dopłaty – mówi Jakub Szulc, wiceminister zdrowia.Dlatego ( na przykład w projekcie rozporządzenia określającego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego są umieszczone dopłaty do zakwaterowania, jakie ponosi pacjent. Zostały one określone na dotychczasowym poziomie ( ( na przykład za pokój jednoosobowy z łazienką kuracjusz płaci od początku maja do końca września 31,50 zł).54,5 mld zł przeznaczy NFZ w przyszłym roku na świadczenia zdrowotne

Czym jest Zmiany w koszyku świadczeń znaczenie w Słownik na Z .