shopping treaty anty co to znaczy

Co to jest ANTY-TREATY SHOPPING? Znaczenie Klauzule zamieszczone w międzynarodowych umowach.

Czy przydatne?

Co to jest ANTY-TREATY SHOPPING

Definicja: Klauzule zamieszczone w międzynarodowych umowach podatkowych przewidujące rozwiązanie umowy podatkowej przez jedną z dwu stron sygnatariuszy, jeśli jedna ze stron dowiedzie, że druga nie jest w stanie respektować wymogów umowy.