arm`s length principle co to znaczy

Co to jest ARM`S LENGTH PRINCIPLE? Znaczenie Zasada ustalania cen w transakcjach międzynarodowych w.

Czy przydatne?

Co to jest ARM`S LENGTH PRINCIPLE

Definicja: Zasada ustalania cen w transakcjach międzynarodowych w oparciu o ceny rynkowe. Spółki należące do tej samej grupy ustalają własne ceny, często znacznie się różniące od istniejących na rynku pomiędzy niepowiązanymi spółkami. Powyższa zasada pozwala organom podatkowym na sprawiedliwe traktowanie podmiotów powiązanych i niezależnych poprzez zastosowanie cen rynkowych przy obliczaniu podstawy opodatkowania. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawartaw art.11 pkt.1,2 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.).