efta co to znaczy

Co to jest EFTA? Znaczenie European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego.

Czy przydatne?

Co to jest EFTA

Definicja: European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.