drag fcal co to znaczy

Co to jest FISCAL DRAG? Znaczenie Hamulec fiskalny – zjawisko polegające na tym, że.

Czy przydatne?

Co to jest FISCAL DRAG

Definicja: Hamulec fiskalny – zjawisko polegające na tym, że charakteryzujący się nieproporcjonalną progresją podatkową system podatkowy powoduje, że na dochody powyżej pewnego poziomu (progu podatkowego) nałożony jest proporcjonalnie wyższy ciężar podatkowy. W konsekwencji powoduje to nieopłacalność uzyskiwania wyższych dochodów.