exemption participation co to znaczy

Co to jest PARTICIPATION EXEMPTION? Znaczenie zwolnienie kapitałoweMechanizmy przeciwdziałające.

Czy przydatne?

Co to jest PARTICIPATION EXEMPTION

Definicja: zwolnienie kapitałoweMechanizmy przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu tego samego dochodu, np. stosownie do dyrektywy UE odnoszącej się do relacji pomiędzy spółkami - matkami a spółkami - córkami, jeśli udział tych pierwszych w spółce - córce wynosi co najmniej 25%, to państwa nie powinny pobierać:- podatku dochodowego od spółek - matek od dochodów z dywidend otrzymanych od spółek - córek lub opodatkowując takie dochody, umożliwiały potrącenie z podatku dochodowego pobranego od tych dochodów od spółki-córki,- podatku zryczałtowanego od dywidend wypłacanych przez spółki mające siedziby na ich terenie, spółkom z innych państw członkowskich.