directive savings co to znaczy

Co to jest SAVINGS DIRECTIVE? Znaczenie Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of.

Czy przydatne?

Co to jest SAVINGS DIRECTIVE

Definicja: (Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments) dyrektywa UE w sprawie wymiany informacji między instytucjami finansowymi państw członkowskich o zyskach z tyt. Odsetek realizowanych na lokatach założonych przez obywateli innych państw członkowskich, niż to w którym jest założona lokata.