capitalation thin co to znaczy

Co to jest THIN CAPITALISATION? Znaczenie wąska, cienka kapitalizacjaPreferowanie przez spółki.

Czy przydatne?

Co to jest THIN CAPITALISATION

Definicja: wąska, cienka kapitalizacjaPreferowanie przez spółki finansowania wierzycielskiego, a minimalizowania finansowania udziałowego. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawarta w art.16 pkt.60 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.)Finansowanie udziałowe (equity financing),Finansowanie wierzycielskie (debt financing).Finansowanie wierzycielskie jest zazwyczaj korzystniejsze nie tylko dla spółki-córki, ale też dla korporacji jako całości. Celem cienkiej kapitalizacji jest ułatwianie transferu zysków pod postacią odsetek od pożyczek (kredytów). Taki sposób finansowania jest więc niekorzystny dla państwa siedziby spółki-córki ze względu na erozję bazy podatkowej, czyli uszczuplenie dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).Istotne znaczenie dla instytucji cienkiej kapitalizacji ma Dyrektywa Rady z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek-matek i spółek -córek różnych państw członkowskich (90/435/EEC). Z brzmienia art.5 Dyrektywy wynika, iż od dywidend wypłacanych przez spółkę-córkę spółce matce nie jest pobierany podatek u źródła (withholding tax). Wskaźnikiem określającym poziom zadłużenia do kapitału jest wskaźnik debt-to-equity ratio.TOBIN TAX (CAPITAL CONTROLS).