nakłady bieżące działalność co to znaczy

Co znaczy Nakłady bieżące na działalność B + R? Czym jest Nakłady osobowe, a również wydatki.

Czy przydatne?

Co to jest Nakłady bieżące na działalność B + R

Definicja po angielsku: Current expenditures on R&D activity.

Definicja: Nakłady osobowe, a również wydatki zużycia materiałów, elementów nietrwałych i energii, wydatki usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne i tym podobne, wydatki podróży służbowych i pozostałe wydatki bieżące obejmujące zwłaszcza podatki i koszty obciążające wydatki działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników - w części, gdzie dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a również podatku VAT

Czym jest Nakłady bieżące na działalność B + R znaczenie w Słownik na N .