finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • DUMPING (sprzedaż określonych produktów za granicę po cenach niższych niż koszt ich wytwo)
  • PŁYNNE REZERWY BANKÓW (środki płatnicze w systemie bankowym. (gotówka w skarbcach banków komercyjnych i ich środki wpłacone na rachunki bieżące w banku centralnym))
  • CZAS PRACY (czas przeznaczony na wykonanie podstawowych czynności zawodowych.)
  • KONWERSJA ZADŁUŻENIA (wymiana jednej formy zadłużenia na inną)
  • P/E (Price/Earnings) (cena/zysk; iloraz rynkowej wartości firmy poprzez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • NASDAQ (ang. National Association of Securities Dealers) Największy rynek pozagiełdowy na świecie, istniejący w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie na niego akcji stanowi o dużym prestiżu dla firm z całego świata. Technicznie jest to
  • Print House system pozwalający na masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych
  • Rachunek bankowy Rachunek prowadzony przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za jego pośrednictwem bankowych rozliczeń pieniężnych. S
  • Polityka inwestycyjna Na rozwiniętych rynkach o długoletniej tradycji wyróżnia się (ze względu na dwa podstawowe style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa rodzaje funduszy: value funds i growth ...
  • International Bank Account Numbe (IBAN) Międzynarodowy numer rachunku bankowego. Rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego BBAN do stosowania w zakresie międzynarodowym dla jednoznacznej identyfikacji rachun...