odsetkowej ulgi rozszerzenie co to znaczy

Definicja Rozszerzenie ulgi odsetkowej. Interpretacja podatkowa: Rozszerzeniu ulegnie zakres.

Czy przydatne?

Definicja Rozszerzenie ulgi odsetkowej

Co znaczy: Rozszerzeniu ulegnie zakres obowiązywania ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych między innymi o odsetki od kredytu refinansowanego, odsetki od każdego następnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego albo refinansowanego, jak także ulga dotyczy kredytów zaciągniętych w banku albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę w kraju członkowskim UE albo w innym kraju należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej. /PIT 2009/