przekształcenie spółki co to znaczy

Definicja Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową. Interpretacja podatkowa: Od 2009 roku.

Czy przydatne?

Definicja Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową

Co znaczy: Od 2009 roku zostanie wprowadzona klasyfikacja, zgodnie, z którą wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych – w razie ich przekształcenia w firmy osobowe – będzie stanowić u wspólnika przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychód taki będzie określany dziennie przekształcenia, a płatnik (jest to firma powstała wskutek przekształcenia) będzie zobowiązany wpłacić podatek do 7 dnia kolejnego miesiąca. /CIT/PIT 2009/