zawodowo aktywni co to znaczy

Co znaczy Aktywni zawodowo? Czym jest Obejmuje osoby pracujące w gospodarce narodowej i osoby.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywni zawodowo

Definicja po angielsku: Economically active population (economically active persons) according to the administrative data and the survey on enterprises data.

Definicja: Obejmuje osoby pracujące w gospodarce narodowej i osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako niepracujące.

Cywilna ludność aktywna zawodowo nie obejmuje funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych jednostek budżetowych prowadzących działalność w dziedzinie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego i żołnierzy służby zasadniczej.

Dane o cywilnej ludności aktywnej zawodowo służą jako podstawa do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego

Czym jest Zawodowo Aktywni znaczenie w Słownik na A .