leasing co to znaczy

Co znaczy Leasing? Czym jest Szczególna forma finansowania inwestycji, umożliwiająca inwestorowi.

Czy przydatne?

Co to jest Leasing

Definicja po angielsku: Leasing.

Definicja: Szczególna forma finansowania inwestycji, umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Znaczy upoważnienie, udzielone podmiotowi gospodarczemu poprzez właściciela składników majątkowych, do użytkowania tych składników w ustalonym okresie w zamian za uzgodnione płatności. Leasingobiorca jest ich użytkownikiem bez przejęcia praw własności, zachowywanych poprzez leasigodawcę. Leasing jest szczególną metodą umowy dzierżawy służącą m. in. w odniesieniu do środków trwałych, polegającą na tym, iż wydzierżawiający (leasingodawca) przekazuje dzierżawcy (leasingobiorcy) prawo do użytkowania środka trwałego (bez konieczności jego zakupu) w zamian za ustalone płatności. Z racji na moment i sposób egzekwowania prawa własności po zakończeniu umowy leasingowej i możliwości jej wypowiedzenia odznacza się leasing finansowy (kapitałowy) i leasing operacyjny.

Czym jest Leasing znaczenie w Słownik na L .