ludność bierna zawodowo co to znaczy

Co znaczy Ludność bierna zawodowo (bierni zawodowo) według BAEL i NSP 2002? Czym jest Osoby w wieku.

Czy przydatne?

Co to jest Ludność bierna zawodowo (bierni zawodowo) według BAEL i NSP 2002

Definicja po angielsku: Economically inactive population (economically inactive persons) according to the LFS and Population and Housing Census and Housing Census 2002.

Definicja: Osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu:
- nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
- nie pracowały, poszukiwały pracy, lecz nie były gotowe do jej podjęcia w momencie: wg BAEL pośrodku dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, wg NSP 2002 w tygodniu badanym albo kolejnym,
- nie pracowały i nie poszukiwały pracy, gdyż miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w momencie:
- dłuższym niż 3 miesiące,
- do 3 miesięcy, lecz nie były gotowe tej pracy podjąć (dodatkowy warunek w BAEL).

Ludność bierna zawodowo to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące (wedle pojęciem definicje - "Pracujący wg BAEL i NSP 2002"), albo niepracujące (((wedle pojęciem definicje - "niepracujący wg BAEL i NSP 2002")

Czym jest Ludność bierna zawodowo (bierni zawodowo) według BAEL i NSP 2002 znaczenie w Słownik na L .