jakość produktu co to znaczy

Co oznacza JAKOŚĆ PRODUKTU? Czym jest Oczekiwania te wywodzą się z celu wykorzystania, o którym.

Czy przydatne?

Definicja JAKOŚĆ PRODUKTU

Co to jest: suma cech wyrobu lub usługi sprawiająca, że spełniają one zakładane oczekiwania.

Co oznacza: Oczekiwania te wywodzą się z celu wykorzystania, o którym decydują konsumenci.Od nowoczesnego wyrobu wymaga się, by cechowały go następujące własności:- wyższa efektywność i szerszy zakres funkcji użytkowych;- min. masa i wielkość wyrobu i niska jego energochłonność;- znaczący udział wysoko wykwalifikowanej pracy w jego wartości;- optymalna żywotność wyrobu;- wykorzystanie w wyrobie nowych materiałów;- pomniejszenie zagrożenia dla człowieka i środowiska przy użyciu wyrobu;- właściwe zaprojektowanie wyrobu pod względem ergonomicznym i energetycznym;- optymalna funkcjonalność wyrobu przy minimalnym (niskim) zużyciu surowców, energii i małej pracochłonności.Jakość wyrobów stała się strategią konkurencji. Aktualnie jakość jest zadaniem dla wszystkich członków naczelnego kierownictwa, a nie tylko osób odpowiedzialnych za produkcję. Chodzi o globalną jakość, czyli nie tylko wyrobów, ale również wszystkich członów procesu produkcyjnego do usług włącznie, bo każdy z nich przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa