Definicja Naukowo badawcza aparatura

Co to jest Aparatura naukowo-badawcza. Wyjaśnienie: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i znaczenie.

Co oznacza Aparatura naukowo-badawcza

Definicja po angielsku: Research equipment.

Co to znaczy: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę A.