badawcza naukowo aparatura co to znaczy

Co znaczy Aparatura naukowo-badawcza? Czym jest Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych albo.

Czy przydatne?

Co to jest Aparatura naukowo-badawcza

Definicja po angielsku: Research equipment.

Definicja: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych albo laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zwykle wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w relacji do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych albo eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie stosowanych bezpośrednio do realizacji prac B+R

Czym jest Badawcza Naukowo Aparatura znaczenie w Słownik na A .