Definicja Naukowo badawcza aparatura

Co to jest Aparatura naukowo-badawcza. Wyjaśnienie: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych albo laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i. Co znaczy Naukowo badawcza aparatura wytłumaczenie.

Co oznacza Aparatura naukowo-badawcza

Definicja po angielsku: Research equipment.

Co to znaczy: Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych albo laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zwykle wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w relacji do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych albo eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie stosowanych bezpośrednio do realizacji prac B+R

Podobne definicje jak Naukowo badawcza aparatura na literę A.