Kaczki-brojlery
tuczu. Ptactwo domowe z szybkiego, gatunku powyżej (kaczkowate) 2 przeznaczone wieku Anas w tygodni do intensywnego

Kaczki-brojlery

Kaczki-brojlery

Broilers of ducks

Kaczki-brojlery - Ptactwo domowe z gatunku Anas (kaczkowate) w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę K

Broilers of ducks