ochrona powierzchni ziemi co to znaczy

Co znaczy Ochrona powierzchni ziemi? Czym jest Bazuje na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości.

Czy przydatne?

Co to jest Ochrona powierzchni ziemi

Definicja po angielsku: Land surface protection.

Definicja: Bazuje na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, zwłaszcza przez:
1) racjonalne gospodarowanie,
2) zachowanie wartości przyrodniczych,
3) zachowanie możliwości produkcyjnego zastosowania,
4) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,
5) utrzymanie jakości gleby i ziemi ponad albo, przynajmniej na poziomie wymaganych standardów,
6) doprowadzenie jakości gleby i ziemi, przynajmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one dotrzymane,
7) zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury

Czym jest Ochrona powierzchni ziemi znaczenie w Słownik na O .