odpady składowane według co to znaczy

Co znaczy Odpady składowane (według miejsca składowania)? Czym jest Odpady usunięte na składowiska.

Czy przydatne?

Co to jest Odpady składowane (według miejsca składowania)

Definicja po angielsku: Land filled waste (according to land filling place).

Definicja: Odpady usunięte na składowiska (wysypiska, hałdy, stawy osadowe) swoje albo innych zakładów. Odpady te mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych, składowiskach odpadów obojętnych albo innych niż niebezpieczne i obojętne

Czym jest Odpady składowane (według miejsca składowania) znaczenie w Słownik na O .