organ założycielski co to znaczy

Co znaczy Organ założycielski / nadzorujący? Czym jest Organ administracji publicznej, który.

Czy przydatne?

Co to jest Organ założycielski / nadzorujący

Definicja po angielsku: Founder and supervisor body.

Definicja: Organ administracji publicznej, który działając w oparciu o regulaminy prawa powołuje albo kontroluje jednostkę organizacyjną administracji publicznej.1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do podmiotów gospodarki narodowej są przypisywane odpowiednim organom na mocy ustalonych regulaminów prawa.
2. Definicja organu założycielskiego i nadzorującego ma wykorzystanie wyłącznie do podmiotów sektora publicznego

Czym jest Organ założycielski / nadzorujący znaczenie w Słownik na O .