produkcja ołowiu cynku cyny co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Produkcja ołowiu, cynku i cyny. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.43
Podklasa 27.43.Z
Czym się zajmuje Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Działalność szczegółówo Produkcja ołowiu, cynku i cyny .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
  • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków,
  • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi,
  • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.