plan finansowy 2003 co to znaczy

Co to jest Plan finansowy NFZ na 2003 r.. Czym jest finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok.

Czy przydatne?

Plan finansowy NFZ na 2003 r. - definicja

Co znaczy: 21 lipca minister zdrowia Leszek Sikorski podpisał plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2003. Do chwili obecnej opłaty Funduszu były wykonywane na podstawie planów finansowych 17 byłych kas chorych. Aktualny plan zakłada, iż wpływy do budżetu NFZ będą o 12% większe niż zeszłoroczne przychody kas chorych. Przyjęty poprzez ministra zdrowia plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 r. zakłada, iż w momencie od kwietnia do końca roku przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosą powyżej 21,9 mld zł. Powiększenie przychodów powiązane jest w pierwszej kolejności z podwyżką o 0,25 punktu procentowego składki na ubezpieczenie zdrowotne, która od 1 stycznia tego roku wynosi 8%. W myśl planu finansowego Funduszu więcej środków niż w roku ubiegłym ma być przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, raczej w lecznictwie szpitalnym, i na refundację leków; mniej z kolei mają wynieść wydatki administracyjne. Na 2003 r. kasy chorych zawarły umowy na łączną sumę powyżej 20,9 mld zł, w planie finansowym Funduszu na świadczenia zdrowotne przeznaczono więcej - powyżej 21 mld zł. Nadwyżka stanowić ma rezerwę na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w planach finansowych kas. Wiadomo, iż kasy chorych nie zaplanowały np. kosztów związanych z ratownictwem medycznym i kosztami leczenia pacjentów z innych regionów. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada cięcia wydatków administracyjnych - w planie finansowym na ten cel przeznaczono 96,3% stawki, którą w ubiegłym roku wydały kasy chorych. Od 1 września mają się zmniejszyć wynagrodzenia pracowników centrali Funduszu, którzy aktualnie zarabiają więcej od swoich kolegów z regionalnych oddziałów NFZ. Prezes Tokarczyk nie wyklucza również redukcji zatrudnienia. Poważnym problemem Narodowego Funduszu Zdrowia pozostaje sprawa podziału środków między poszczególne oddziały wojewódzkie. Nierozwiązany pozostaje problem rozliczenia wydatków leczenia pacjentów z innych regionów. Fundusz zapowiada, iż podział pieniędzy pomiędzy oddziałami nastąpi pośrodku 2 tygodni, nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie. Źródło: Medycyna Praktyczna

Definicje jak Plan finansowy NFZ na 2003 r. znaczenie w Słownik na P.