kamery obrazowania co to znaczy

Co to jest Kamery do obrazowania. Co znaczy: obrazowania Gamma kamera, odmiennie kamera.

Czy przydatne?

Kamery do obrazowania definicja

Co znaczy:

Obrazowanie struktury narządów wewnętrznychKamery do obrazowania

Gamma kamera, odmiennie kamera scyntylacyjna, to urządzenie do wizualizacji struktury narządów wewnętrznych., umożliwiające również ocenę ich czynności, wykorzystujące promieniowanie gamma radioizotopów wprowadzonych do organizmu pacjenta w formie radiofarmaceutyku.
Gamma kamera złożona jest z detektora scyntylacyjnego, układu analizy sygnału i układu prezentacji wyników. Istnieje sporo typów gamma kamer. To są gamma kamery planarne (umożliwiające obrazowanie dwuwymiarowe) i gamma kamery typu SPECT, rotujące (umożliwiające obrazowanie trójwymiarowe). Te ostatnie mogą posiadać jedną albo więcej (dwie, trzy) głowice z detektorami.

SPECT to odmiennie tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (z angielskiego Single Photon Emission Computerized Tomography), metoda badania scyntygraficznego umożliwiająca uzyskanie warstwowych obrazów rozmieszczenia znacznika emitującego pojedyncze kwanty promieniowania a poprzez to trójwymiarową rekonstrukcję obrazu. Gamma kamera do badań SPECT wykonuje rotację wokół osi pacjenta i zaopatrzona jest w mechanizm komputerowy do przetwarzania obrazów. Odmianą gammakamery jest również PET.

Rodzaj gamma kamery, który kupuje szpital, zależny jest od profilu danej placówki, zapotrzebowania na diagnostykę scyntygraficzną w regionie i technologii dostępnej na rynku urządzeń. Im przedtem wykrywa się zmiany chorobowe u pacjenta, tym szybciej można poddać go terapii. Szczególnie to jest ważne przy zmianach nowotworowych.

Od 1,5 do 10 mln zł

Ceny aparatów są bardzo zróżnicowane, zależą one od tego, kto zamawia sprzęt i od jego wyposażenia. Mogą się wahać od 1,5 mln zł (tyle kosztuje zwyczajna gamma kamera) do powyżej 4 mln zł. Jeśli przyjmie się, iż rodzajem gamma kamery jest PET to cena tego sprzętu wynosi ok. 10 mln zł.

Z uwagi na wysokie ceny tego sprzętu szpitale rzadko mogą sobie pozwolić na ich zakup.

- Ostatni nas zakup został okupiony sporym wysiłkiem. Wieloletnie starania o dotacje z Ministerstwa Zdrowia nie przyniosły skutku. Dopiero kiedy został ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie - mówi magister inżynier Łukasz Konrad Zieliński, kierownik Działu Aparatury Medycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Dotychczas szpital posiadał jedynie dwie gamma kamery, które liczą sobie powyżej 13 lat.

- Tzw. " mechanizm amerykański" zakłada, iż urządzenia tej klasy wymieniane są co 5-7 lat. W Polsce zamiana następuje w granicach 10 roku eksploatacji urządzenia - mówi Łukasz Zieliński.

zamiana sprzętu

Aktualnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne kupiło następną gammakamera typu SPECT/CT spółki Siemens.

- Dla naszego szpitala było niezmiernie ważne by odnowić wyeksploatowany zasób sprzętowy (nowa gamma kamera zastąpiła wyprodukowaną w roku 1994) i umożliwić wykonywanie szerszego spektrum diagnostycznego, skrócić czas badań, zminimalizować kolejkę oczekujących zwiększając przepustowość diagnozowanych pacjentów w regionie - mówi Łukasz Zieliński.

Tego typu zakupy w tej placówce dokonywane są rzadko. Kluczową powodem jest brak środków. W tej chwili w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku działają dwie gammakamery. Za 2 miesiące będzie użytkowana trzecia, właśnie ta zakupiona ostatnio typu SPECT/CT.

Aparaty te są używane między innymi do wykonywania: scyntygrafii tarczycy, scyntygrafii przytarczyc, scyntygrafii mózgu HMPAO, scyntygrafii zmian nowotworowych układu nerwowego MIBI, angioscyntygrafii mózgu, scyntygrafii kości, trójfazowej scyntygrafii kości, scyntygrafii wątroby, scyntygrafia naczyniaka wątroby, renoscyntygrafii GFR, scyntygrafii nerek DMSA, renoscyntygrafii ERPF, scyntygrafii płuc, scyntygrafii perfuzyjna mięśnia sercowego, angiokardiografii izotopowej sposobem "pierwszego przejścia" FIRST PASS, cholescyntygrafii (HEPIDA), scyntygrafii ślinianek, limfoscyntygrafii, mammoscyntygrafii, scyntygrafii uchyłku Meckela, scyntygrafii motoryki żołądka, scyntygrafii pozyskiwania miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego, MIBG scyntygrafii nadnercz, scyntygrafii wentylacyjnej płuc, scyntygrafii cytrynianem galu, scyntygrafii znakowanymi leukocytami. Zakładając, iż do aparatów gamma należy również PET to także można tutaj wymienić również całą diagnostykę PET.

Wydatki eksploatacji

Na
wydatki eksploatacji gamma kamer składają się: wydatek znacznika (radioizotopu) i wydatek aparatury, obejmującej
wydatki serwisu i wydatek energii potrzebnej do zasilania aparatów.
wydatki te są również zróżnicowane, podobnie jak ceny zakupu aparatów.

- Gamakamera typu SPECT/CT, którą posiadamy - mówi Łukasz Zieliński - charakteryzuje się dość sporym maksymalnym poborem mocy. 76kVA. to jest moc jaka musi zostać doprowadzona do aparatu by mógł wykonywać scyntygrafię przy udziale tomografii. Znaczącą cześć zapotrzebowania na moc zabiera tomograf. Na szczęście takie wysokoenergetyczne badania są badaniami rzadkimi ( to jest zazwyczaj co 15-20-te badanie), które trwają niezbyt długo. Pozostałe gamma kamery, starszego typu są zasilane z wiele niższego poziomu energetycznego - ok10kVA


Czym jest Kamery do obrazowania znaczenie w Leczenie K .